Løneksempel: Specialuddannet med 10 års erfaring på et sygehus

Her kan du se et beregnet eksempel på lønnen for en specialuddannet sygeplejerske med 10 års erfaring på fuldtid, som er ansat på et sygehus i provinsen og har skiftende vagter.

Ansatte på sygehuse følger den regionale overenskomst. Grundlønnen for en specialuddannet sygeplejerske med 10 års erfaring er løntrin 7 med et centralt tillæg. Pensionen udgør 13,55% af grundlønnen – dvs. løntrin og faste tillæg.

Beregnet løneksempel pr. 1.10.2019

Løndel DKK.
Grundløn
Løntrin 7 29.454,83
Centralt tillæg 1.930,47
Pension
13,55% af grundløn (heraf ugør 1/3 egetbidraget) 4.252,71
Særydelser

4 aftenvagter i hverdagene à 8 timer, kl. 15-23

1.057,05

3 nattevagter i hverdagene à 8 timer, kl. 23-07

1.335,99
2 dagvagt lørdag à 8 timer 1.315,44
2 dagvagt søndag à 8 timer 1.315,44
Pension af arbejdstid
3,75% af særydelser 188,40
Månedsløn i alt (før skat og uden pension) 36.409,22
Månedsløn i alt (før skat og med pension) 40.850,33

Find andre beregnede løneksempler her