Løneksempel: Sygeplejerske på plejehjem med 10 års erfaring

Her kan du se et beregnet eksempel på lønnen for en sygeplejerske på med 10 års erfaring, som har skiftende vagter på et plejehjem i provinsen.

Ansatte på plejehjem følger den kommunale overenskomst – med mindre det er et privatejet plejehjem. Grundlønnen for en sygeplejerske med 10 års erfaring er løntrin 7 med et centralt tillæg. Kommunalt ansatte har et fritvalgstillæg på 0,34% af grundlønnen – dvs. løntrin og faste tillæg – som enten kan udbetales som pension eller løn. Hvis fritvalgstillægget er valgt som pension, udgør pensionsprocenten 14,18% af grundlønnen. 

Beregnet løneksempel pr. 1.10.2020

Løndel DKK.
Grundløn
Løntrin 7 30.331,25
Centralt tillæg 652,57
Lokalt tillæg 1.500,00
Pension
14,18% af grundløn (inkl. 0,34% fritvalgstillæg, egetbidrag udgør 1/3) 4.573,26
Særydelser
4 aftensvagter i hverdagene - 8 timer, kl. 15-23 1.606,21
3 nattevagter i hverdage - 8 timer, kl. 23-08 1.701,84
1 lørdagsvagt - 8 timer, kl. 8-16 486,24
1 søndagsvagt - 8 timer, kl. 8-16 810,40
Pension af arbejdstid
5% af særydelser 222,86
Månedsløn i alt (før skat og uden pension) 35.441,02
Månedsløn i alt (før skat og med pension) 41.770,09
Timeløn (som der beregnes særydelser af) 202,60

Find andre eksempler på lønninger