Løneksempel: Ung sygeplejerske på plejehjem

Her kan du se et beregnet eksempel på lønnen for en ung sygeplejerske med skiftende vagter på et plejehjem i provinsen.

Ansatte på plejehjem følger den kommunale overenskomst – med mindre det er et privatejet plejehjem. Grundlønnen for i kommunerne er løntrin 4 med et centralt tillæg. Kommunalt ansatte har et fritvalgstillæg på 0,34% af grundlønnen – dvs. løntrin og faste tillæg – som enten kan udbetales som pension eller løn. Hvis fritvalgstillægget er valgt som pension, udgør pensionsprocenten 14,18% af grundlønnen. 

Beregnet løneksempel pr. 1.10.2020

Løndel DKK.
Grundløn
Løntrin 4 25.444,83
Centralt tillæg 323,67
Pension
14,18% af grundløn  (inkl. 0,34% fritvalgstillæg, egetbidrag udgør 1/3) 3.653,97
Særydelser
4 aftensvagter i hverdagene - 8 timer, kl. 15-23 1.157,20
3 nattevagter i hverdage - 8 timer, kl. 23-08 1.350,06
1 lørdagsvagt - 8 timer, kl. 8-16 385,73
1 søndagsvagt - 8 timer, kl. 8-16 642,88
Pension af arbejdstid
5% af særydelser

176,79

Månedsløn i alt (før skat og uden pension) 29.304,37
Månedsløn i alt (før skat og med pension) 33.135,14
Timeløn (som der beregnes særydelser af) 160,72

Find andre beregnede løneksempler her