Løn ifølge overenskomsten – privatansatte

Sygeplejersker på det private arbejdsgiverområde er beskæftigede på mange forskellige områder. På denne side har vi samlet et overblik over sygeplejerskernes lønforløb i de fem største brancher på det private område.

 

Sådan er din løn sammensat ifølge overenskomsten

Din løn består af faste løndele og arbejdstidsbestemte tillæg:

Faste løndele:

 • Grundløn
 • Centrale tillæg som blandt andet afhænger af din erfaring eller anciennitet i virksomheden
 • Pension. Arbejdsgiveren indbetaler 2/3-dele af pensionen, og du betaler 1/3-del, som tilbageholdes af din løn.

Arbejdstidsbestemte tillæg/særydelser:

Hvis du arbejder uden for den normale, daglige arbejdstid, vil du herudover få genetillæg eller særydelser. Du kan læse mere om satserne for arbejde om aftenen, natten, i weekenden, på helligdage samt andre relevante beløb i din overenskomst.

 

Din løn som sygeplejerske ansat i lægepraksis 

Er du ansat i en lægekonsultation, hvor arbejdsgiveren er medlem af Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA), eller hvor arbejdsgiveren har tiltrådt ”Regulativ for konsulationssygeplejersker, er du omfattet af PLA-overenskomsten. Se her om din arbejdsgiver er medlem af PLA eller har tiltrådt regulativet.

Følgende forhold er gældende:

 • Lønnen består af en startløn og en lønstigning efter to års anciennitet.
 • Pensionen for sygeplejersker ansat i lægepraksis er på 18%. Arbejdsgiveren betaler 12% og medarbejderen betaler 6%.
 • Den særlige feriegodtgørelse udgør 1,95% af den ferieberettigede løn og udbetales to gange om året.

 

Din løn som sygeplejerske ansat på privathospital

Er du ansat på et privathospital, der har overenskomst med DSR, er du omfattet af Landsoverenskomsten for privathospitaler og klinikker. Der kan desuden være indgået virksomhedsspecifikke aftaler. Du kan tjekke, om det er tilfældet for din arbejdsplads her.

Følgende forhold er gældende for sygeplejersker, der er ansat på Landsoverenskomsten for privathospitaler og klinikker:

 • Lønnen består typisk af en startløn og en erfaringsbestemt lønstigning.  
 • Pensionen for sygeplejersker, der er ansat på privathospital, er på 15%. Arbejdsgiveren betaler 10% og medarbejderen betaler 5%.
 • Den særlige opsparing udgør 7% og udbetales to gange om året. Læs mere om den særlige opsparing her.
 • Den særlige feriegodtgørelse udgør 1,5% af den ferieberettigede løn og udbetales tre gange om året.

 

Din løn som sygeplejerske ansat på plejehjem eller behandlingsinstitution

Er du ansat på et plejehjem eller behandlingsinstitution, der er medlem af Dansk Industri, er du omfattet af Sygeplejeoverenskomsten for plejehjem, hjemmepleje og kombinerede ordninger.

Arbejdsgivere, der ikke er medlemmer af DI, kan også have tiltrådt overenskomsten. Se, om din arbejdsplads er dækket af overenskomsten her.

Følgende forhold er gældende for sygeplejersker, der er ansat på Sygeplejeoverenskomsten:

 • Lønnen består af en startløn, en lønstigning efter et års anciennitet og en lønstigning efter tre års anciennitet i virksomheden. 
 • Pensionen er på 15,45%. Arbejdsgiveren betaler 10,30%, og medarbejderen betaler 5,15%.
 • Den særlige opsparing udgør 7% og udbetales to gange om året. Læs mere om den særlige opsparing her.
 • Den særlige feriegodtgørelse udgør 1% af den ferieberettigede løn og udbetales to gange om året.

 

Din løn som timelønnet sygeplejerske ansat i vikarbureau 

Hvis du er ansat i et vikarbureau, der er medlem af brancheforeningen VB-FASID, er du omfattet af brancheoverenskomsten med Dansk Sygeplejeråd. Der kan desuden være indgået virksomhedsspecifikke aftaler. Du kan tjekke, om det er tilfældet for din arbejdsplads her.

Følgende forhold er gældende for sygeplejersker, der er ansat på brancheoverenskomsten for timelønnede vikarer:

 • Lønnen består af en startløn og en lønstigning efter seks års anciennitet.
 • Pensionen for sygeplejersker er på 9%. Arbejdsgiveren betaler 6%, og medarbejderen betaler 3%.
 • Den særlige feriegodtgørelse udgør 1% af den ferieberettigede løn og udbetales to gange om året.
  Ansat i vikarbureau udenfor brancheforeningen VB-FASID

  Dansk Sygeplejeråd har indgået en tilsvarende brancheoverenskomst med Dansk Industri, som dækker vikarbureauer, der er medlem af Dansk Industri.

  Du kan se overenskomsten her.

  DSR har indgået virksomhedsspecifikke overenskomster med en række vikarbureauer. Du kan se dem her.

   

 

Din løn som ledende sygeplejerske

Som ledende sygeplejerske følger du et andet lønforløb end andre sygeplejersker. Du vil typisk blive indplaceret på et højere løntrin eller modtage et ledertillæg.

 

 • Ledende sygeplejersker i lægepraksis bliver indplaceret på et højere løntrin.
  Læs mere i overenskomsten for ledende sygeplejersker i lægepraksis
   
 • Ledende sygeplejersker på privathospital bliver indplaceret på et højere løntrin.
  Læs mere i overenskomsten for ledende sygeplejersker på privathospital
   
 • Ledende sygeplejersker på plejehjem og behandlingsinstitutioner modtager et ledertillæg.