Din pension efter overenskomsten - Stat

Hér kan du læse om din pensionsordning, som er knyttet til din ansættelse

Hvis du er overenskomstansat

På statens område er der indgået en lang række overenskomster og aftaler som bl.a. regulerer din pension.  Din pension er forskellig afhængig af hvor du er ansat.

 • SOSU-skoler: 
  Pensionen er på 17,6% for undervisende sygeplejersker og ledere ved SOSU-skoler. Pension indbetales til PKA.
 • Professionshøjskoler: 
  Pensionen er på 18 % for undervisende sygeplejersker og ledere ved professionshøjskoler. Pension indbetales til PKA.
 • Universiteter - Cand.cur. med forsknings og undervisningsopgaver: 
  Pensionen er på 18 %.  Pension indbetales til PKA.
 • Universiteter -   Projektsygeplejerske: 
  Pensionen er på 18 %. Pension indbetales til PKA.
 • Forsvaret, Dansk Røde Kors, Arbejdstilsynet og andre statslige styrelser: 
  Pensionen er på 18 %. Pension indbetales til PKA.
 • Fængsler og arresthuse (Kriminalforsorgen): 
  Pensionen er på 18 %. Pension indbetales til PKA.
 • Rådighedssygeplejersker i Forsvaret: 
  Der er forskellige bestemmelser om pension i overenskomsten om rådighedssygeplejersker i Forsvaret. Du kan læse mere herom i overenskomsten og du er også velkommen til at kontakte DSR.     

 

Hvis du er tjenestemand

Som tjenestemand har du fået et tilsagn om en pension efter bestemte regler og satser. Du er ogsåomfattet af en gruppelivsordning. 

 

Gruppelivsordning 

Som statsansat er du omfattet af gruppelivsordning, uanset om du er tjenestemand eller overenskomstansat. Den månedlige præmie udgør 108,35 kr., der indbetales til Forenede Gruppeliv. Gruppelivsordningen giver dødsfaldsdækning og dækning ved visse former for kritisk sygdom.

> Du kan læse mere på Forenede Gruppelivs hjemmeside hér - under ordning 85034.

Læs mere hos pensionskassen PKA

Sygeplejerskernes løn