Din løn efter lokal aftale på din arbejdsplads - Kommune

Hér kan du læse om lokale tillæg, der kan indgås aftale om på din arbejdsplads

Lokale tillæg

Ud over den centralt fastsatte løn kan der aftales lokale tillæg og/eller løntrin samt pension, der honorerer kvalifikationer eller funktioner. Lokale aftaler kan være varige eller tidsbegrænsede.

Lokale tillæg og/eller trin samt pension kan aftales individuelt

  • ved ny ansættelse
  • når den ansatte får nye kvalifikationer
  • når den ansatte får nye funktioner

Lokale tillæg og/eller trin samt pension kan også aftales via en forhåndsaftale. I en forhåndsaftale fastsættes, hvilke kriterier der skal opfyldes for, at en ansat får løn efter aftalen.

Aftale om lokale tillæg skal indgås mellem arbejdspladsen og organisationen, den lokale (fælles)tillidsrepræsentant eller kredsen.

Vi anbefaler, at du tager kontakt til (fælles)tillidsrepræsentanten eller kredsen for yderligere oplysninger. Find kredsen hér

Du kan også få mere viden om reglerne for Lokal løndannelse hér.