Din pension efter overenskomsten - Region

Hér kan du læse om din pensionsordning, som er knyttet til din ansættelse

Hvis du er sygeplejerske i en ikke-ledende stilling

Til din ansættelse er der knyttet en pensionsordning bestående af en centralt aftalt pensionsprocent samt indbetaling til ATP. Derudover indbetales der pension af de lønafhængige særydelser – dog ikke overarbejde.

  • Pensionsprocenten er 13,55 pct.
  • Pensionsprocenten for de lønafhængige særydelser er 3,75 pct.
  • Det årlige bidrag til ATP udgør 3.019,20 kr., hvilket svarer til F-satsen.

 

Hvis du er leder

Til din ansættelse er der knyttet en pensionsordning bestående af en centralt aftalt pensionsprocent samt indbetaling til ATP. 

  • Afdelingssygeplejersker har en pensionsordning på 16,04 pct. Det samme gælder de ledere på L7, som før 1.1.2006 havde en grundløn på trin 36 efter tjenestemandssystemet.
  • Øvrige ledende sygeplejersker har en pensionsordning på 16,59 pct.
  • Det årlige bidrag til ATP udgør 3.019,20 kr., hvilket svarer til F-satsen.

 

Hvis du er tjenestemand

Som tjenestemand har du fået et tilsagn om en pension efter bestemte regler og satser. Du er ogsåomfattet af en gruppelivsordning. 

Læs mere hos pensionskassen PKA

Sygeplejerskernes løn