Løntabeller og lønforløb i regionerne

Læs i lønvejledningen, kig i løntabellerne og find ud af hvilket løntrin, du skal stå på, og hvordan din løn er sammensat efter overenskomsten.

loenvejledning_1_oktober_2020

Lønvejledning og løntabeller

Lønvejledning og løntabeller for regioner og kommuner indeholder oplysninger om lønforløb og pension. I løntabellerne finder du de aktuelle satser for løntrin og tillæg i regioner og kommuner.

Lønvejledning og løntabeller - 1. oktober 2020 - 31. marts 2021

Lønvejledning og løntabeller - 1. april 2020 - 30. september 2020 

 

Læs mere her på siden om 

Sådan er din løn sat sammen

Overenskomsten fastsætter disse elementer:

 • Løntrin inkl. områdetillæg, som varierer efter hvor i landet, du arbejder.
 • Centrale tillæg, som blandt andet afhænger af uddannelsesniveau og erfaring
 • Pensionsprocent
 • Særlig feriegodtgørelse (SFG), som udbetales en gang om året.

Du kan se de forskellige lønforløb for sygeplejersker ansat i regioner herunder.

Ud over lønnen i overenskomsten kan der være forhandlet et højere løntrin eller tillæg til dig på baggrund funktioner og kvalifikationer. Læs mere om lokal løn.

 

Sygeplejersker 

 • Lønnen for en nyuddannet sygeplejerske i en region er løntrin 4 og et tillæg på 2.188 kr. om året (31.3.2018-niveau). Tillægget svarer til lidt under 200 kr. om måneden.
 • Efter 8 års erfaring stiger lønnen til trin 6 og tillægget falder bort.
 • Efter 10 år er lønnen trin 6 og et tillæg på 15.850 kr. om året  (31.3.2018-niveau). Tillægget svarer til ca. 1.200 kr. om måneden.
 • Sygeplejersker, der er ansat på akutmodtagelser eller medicinske sengeafsnit, får et funktionstillæg på 8.280 kr. (31.3.2018-niveau). Tillægget svarer til ca. 700 kr. om måneden. 
 • Til sygeplejersker, der er knyttet til lukkede, sikrede afdelinger, skal der lokalt aftales et pensionsgivende tillæg.
 • Pensionen i regionerne er 13,55%.
 • En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. For sygeplejersker med 0-9 års erfaring er den 2,85% af den ferieberettigede løn. For sygeplejersker med 10 eller flere års erfaring er det 1,95%.

Specialuddannede sygeplejersker

Har du en specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen - og har du en ansættelse, hvor denne uddannelse bruges - følger du et andet lønforløb.

 • Startlønnen for en specialuddannet sygeplejerske i en region er løntrin 5.
 • Efter 8 år stiger lønnen til trin 7.
 • Efter 10 år er lønnen trin 7 og et tillæg på 22.533 kr. om året  (31.3.2018-niveau). Tillægget svarer til lidt over 1.750 kr. om måneden.
 • Pensionen i regionerne er 13,55%.
 • En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. For sygeplejersker med 0-9 års erfaring er den 2,85% af den ferieberettigede løn. For sygeplejersker med 10 eller flere års erfaring er det 1,95%.

Sygeplejersker med en kandidatuddannelse følger deres egen lønskala, som til daglig kaldes A-skalaen. Antal års erfaring på A-skalaen regnes ift. kandidatuddannelsen. 

 • Startlønnen for en sygeplejerske med en kandidatgrad er A4.
 • Efter 2 år stiger lønnen til trin A5.
 • Efter 3 år stiger lønnen til trin A6.
 • Efter 4 år er lønnen trin A8.
 • Pensionen i regionerne er 18,46%.
 • En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den er 1,95% af den ferieberettigede løn.

Ledere

Det aftales lokalt, hvilket løntrin en lederstilling skal indplaceres på.

 • Der er aftalt en lederlønsskala, hvor sygeplejersker kan indplaceres i intervallet mellem L7 og L16.  
 • Sygeplejersker, der indgår i afdelingsledelse, får et pensionsgivende tillæg på minimum 34.538 kr. pr. år  (31.3.2018-niveau).
 • Pensionen for ledende sygeplejersker i regionerne er enten 16,04% eller 16,59%.
 • En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den er 1,95% af den ferieberettigede løn.

 

Lønløftet

Se også