Lønforhandling ved nyt job: Spørgsmål og svar

Hvad skal du have i løn? Er det dig selv eller DSR, der forhandler lønnen? Find svar på ofte stillede spørgsmål om lønforhandling ved jobskifte her.

Sygeplejersker og lønforhandling

Klik på et spørgsmål for at se svaret.

Hvad skal jeg have i løn?

 Det afhænger af din erfaring, om du har en specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen, dine kompetencer, de funktioner du skal varetage i det nye job m.v.

Tjek Lønbarometret. Det viser gennemsnit og lønspredning og kan give dig en indikation.
 

Skal jeg selv forhandle min løn, eller gør DSR det for mig?

Det er Dansk Sygeplejeråd i form af enten arbejdspladsens tillidsrepræsentant eller din kreds, der skal forhandle din løn.

Du må gerne tale løn med din leder, men den endelige lønaftale indgås mellem DSR og din arbejdsplads.

Husk at forventningsafstemme med DSR - arbejdspladsens tillidsrepræsentant eller din kreds - i forhold til det, du har talt med din leder om.

Hvem taler med den kommende leder om lønnen?

Det er Dansk Sygeplejeråd, der forhandler løn for sygeplejersker og skriver under på aftaler, men den enkelte sygeplejerske må gerne drøfte løn med sin leder og fortælle om sine forventninger til lønnen og hvordan den skal udvikle sig.

Husk at forventningsafstemme med DSR - arbejdspladsens tillidsrepræsentant eller din kreds - i forhold til det, du har talt med lederen om.

Jeg er blevet tilbudt et job - hvordan finder jeg ud af, hvem min kommende tillidsrepræsentant er? 

Spørg under jobsamtalen eller kontakt til din DSR-kreds. 
 

Kan de finde på at vælge en anden, hvis jeg stiller lønkrav? 

Ja, den risiko er der altid. Men når du er nået så langt, at de tilbyder dig stillingen, så er det, fordi du er den bedst kvalificerede. Det skal du udnytte. 

Følger mine nuværende tillæg automatisk med i en ny stilling? 

Nej, kun hvis det er en lignende stilling hos samme arbejdsgiver.

Hvis du fx skifter fra en regional til en kommunal arbejdsplads, følger dine lokale tillæg ikke automatisk med.

Vær derfor opmærksom på, at der sker en lønforhandling når du skifter job, så du sikrer dig at du får det samme eller mere i løn end i din tidligere stilling. 

Du kan argumentere for, at dine nuværende tillæg er udtryk for nogle kompetencer, som du medbringer i den nye stilling.

I stillingsopslaget stod der ”løn i henhold til overenskomsten” - så jeg troede ikke, der var nogen mulighed for forhandling?

Hovedparten af sygeplejerskers løn er fastsat i overenskomsten, men der er en mindre del, som er knyttet til dine individuelle kompetencer og de konkrete funktioner, som du skal varetage og som skal forhandles med den nye arbejdsgiver. 
 

Den nye arbejdsplads ser gerne, at jeg starter den 1. Kan jeg sige mit nuværende job op, og så forhandler vi færdig bagefter?

Det er en dårlig idé at sige dit nuværende job op, før lønforhandlingen i det nye job er på plads.

Det er inden du siger sin nuværende stilling op og inden du takker endeligt ja til den nye stilling, at du har størst mulighed for at presse arbejdsgiveren til at give en højere løn.

Hold fast i, at du har ret til at få din lønforhold afklaret, før du siger ja og tiltræder en ny stilling.

Du kan godt vente en måned med at sige op og tiltræde det nye job, hvis der er brug for mere tid til forhandling.
 

Kan jeg vente, til jeg har været ansat i nogle måneder, før jeg ønsker løn? 

Nej, det er inden du siger sin nuværende stilling op og inden du takker endeligt ja til den nye stilling, at du har størst mulighed for at presse arbejdsgiveren til at give en højere løn. 

Arbejdsgiveren vil ikke give ”nok” i løn - hvad gør jeg?

Få TR’s vurdering af det lønniveau, du får tilbudt. Matcher tilbuddet de tillæg, der er lokalt aftalt og danner niveau på arbejdspladsen, eller er du blevet tilbudt noget, der ikke ligger på niveau?

Gør dig din smertegrænse klar på forhånd, så er det også lettere at sige nej tak til et løntilbud, der er for lavt.

Du kan eventuelt lave en aftale om, at din løn skal drøftes efter en periode på f.eks. et halvt år. – Men vær opmærksom på, at det ikke er en garanti for, at der så vil blive aftalt en lønstigning.
 

Arbejdsgiver (eller TR) siger, at der ikke er flere penge at komme efter - hvad gør jeg?

 Så prøver du alligevel sammen med din tillidsrepræsentant at rejse et krav om løntillæg. Der er typisk altid lidt at forhandle om, og hvis du ikke rejser kravet, er der andre der løber med pengene.

Spørg tillidsrepræsentanten, om der var tilknyttet tillæg til stillingen/personen, før du blev ansat – i så fald bør der være nogle midler, der er frigivet.

Nu er jeg ansat og har fået min første løn - og jeg er chokeret over lønnen. Hvad kan jeg gøre?

Du kan kontakte DSR - din tillidsrepræsentant eller kreds.

Det er dog typisk vanskeligt at ændre lønnen, når du er startet og kun har været kort tid i stillingen.

Ved den næste lønforhandling på din arbejdsplads kan TR forsøge at forhandle et tillæg hjem til dig, men det bedste er, hvis du bruger et jobskifte som løftestang for en bedre løn.  
 

Se også