Lønstatistik for sygeplejersker ansat i kommuner og regioner

Her kan du se, hvad gennemsnitlønnen er for sygeplejersker ansat i kommuner og regioner. Tallene er hentet fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).

Lønnen pr. 1. april 2019 for nyuddannede

Den nyuddannede sygeplejerske aflønnes efter overenskomsten med:

  • 24.328-25.574  kr./md. ved ansættelse i en region (sygehus). Den laveste løn gives i provinsen – den højeste i hovedstadsområdet.
  • 24.844– 26.082 kr./md. ved ansættelse i en kommune. Den laveste løn gives i provinsen – den højeste i hovedstadsområdet.

 

Lønnen i februar 2019 for sygeplejersker ansat på et sygehus 

Gennemsnitslønnen for en sygeplejerske i en ikke-ledende stilling på et sygehus var i november på 30.134 kr., mens gennemsnitslønnen for en sygeplejersker med specialuddannelse i en ikke-ledende stilling var 34.472 kr. Denne løn inkluderer grundløn samt eventuelt centralt eller lokalt forhandlede tillæg. Sygeplejersker har dertil en 13,55 % pensionsindbetaling samt genetillæg for vagter aften/nat og weekend mv. Genetillæggene er meget svingende over året og svinger desuden fra afdeling til afdeling. I gennemsnit udgør genebetalingen ca. 2.800 kr. om måneden.
 

​​​Gennemsnitslønnen for sygeplejekser i regionerne, februar 2019 Antal fuldtid​ Månedsløn* Årsløn*
Sygeplejersker, ikke ledende​ 29.105 30.134 361.607
Specialuddannede sygeplejersker, ikke ledende 4.444 34.472 413.663

* Det anvendte lønbegreb er trinløn + faste tillæg. Pensionsbidrag, feriepenge og evt. genetillæg er ikke inkluderet i tallene.   
 

Lønnen i februar 2019 for sygeplejersker ansat i kommunerne

Sygeplejersker i kommunerne havde i november en gennemsnitsløn på 31.953 kr. I kommunerne er vagtbelastningen mindre, og sygeplejerskerne har her i gennemsnit ca. 1.500 kr. om måneden i genebetaling. Gennemsnitslønnen for sundhedsplejersker i kommunerne var i maj på 34.482 kr. Sygeplejersker har dertil en 13,84 % pensionsindbetaling og et fritvalgstillæg på 0,34%.

Gennemsnitslønnen i kommuner, februar 2019 Antal fuldtid Månedsløn* Årsløn*
Sygeplejersker i basisstillinger​ 10.513 31.953 383.437
Specialudd. sygeplejersker i basissstillinger 77 35.064 420.765
Sundhedsplejersker i basisstillinger​ 1.686 34.482 413.782

* Det anvendte lønbegreb er trinløn + faste tillæg. Pensionsbidrag, feriepenge og evt. genetillæg er ikke inkluderet i tallene. På det kommunale område indgår fritvalgstillægget i ovenstående løn, hvis tillægget er valgt som løn i stedet for pension.

  

Lederlønninger februar 2019

De gennemsnitlige lønninger for ledere på sygehuse og i kommuner: 
 

​​​Ledende sygeplejersker i regionerne, februar 2019 Antal fuldtid Månedsløn* Årsløn*

Løntrin L7 - L8**

1.059

41.412

496.938

Løntrin L9-L12

505

43.696

524.352

​Løntrin L13-L16

445

56.852

682.220

​​​Ledende sygeplejersker i kommuner, februar 2019 Antal fuldtid Månedsløn* Årsløn*

Løntrin L5 - L9**

481

37.955

455.455

Løntrin L10 - L11

783

41.032

492.381

​Løntrin L12 - L16

804

48.058

576.695

* Det anvendte lønbegreb er trinløn + faste tillæg. Pensionsbidrag, feriepenge og evt. genetillæg er ikke inkluderet i tallene. På det kommunale område indgår fritvalgstillægget i ovenstående løn, hvis tillægget er valgt som løn i stedet for pension.

** Løntrin afspejler det trin den enkelte leder er indplaceret på. Evt. tillæg i form af løntrin er medregnet i lønnen, men ikke i trinindplaceringen.

 

Tallene er hentet fra KRL

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) indsamler hver måned lønoplysninger fra de edb-centraler (primært KMD og Silkeborg Løn), der udbetaler lønnen til ansatte i regioner og kommuner. Sygeplejerskernes lønninger er beregnet på baggrund af oplysninger fra KRL

 

Læs mere her: 

Se DSR's lønstatistik for ledende sygeplejersker på det offentlige område her: Lederlønstatistikken  

Se lønstatistik for faggrupper inden for sundhedsområdet her.