Løn ifølge overenskomsten – statsligt ansatte

Her på siden kan du læse mere om din løn ifølge overenskomsten. Få et hurtigt overblik over din løn og dit lønforløb, som ansat i staten.

Sådan er din løn sammensat ifølge overenskomsten

Din løn består af faste løndele og arbejdstidsbestemte tillæg:

Faste løndele:

 • Grundløn
 • Centrale tillæg, som blandt andet afhænger af anciennitet
 • Pension
 • Særlig feriegodtgørelse (SFG), som udbetales to gange om året

Arbejdstidsbestemte tillæg/særydelser:

Hvis du arbejder på skæve tidspunkter, kommer en del af din løn fra genetillæg eller særydelser. Du kan læse mere om satserne for arbejde om aftenen, natten, i weekenden, på helligdage samt andre relevante beløb i din overenskomst.

 

Din løn som sygeplejerske ansat på SOSU-skole

Lønnen for sygeplejersker ansat på SOSU-skoler består af en startløn og to anciennitetsstigninger:

 • Lønnen stiger første gang ved fire års anciennitet i form af et højere løntrin
 • Lønnen stiger anden gang ved otte års anciennitet i form af et højere løntrin og et øget årligt tillæg

Tidligere beskæftigelse på grundlag af sygeplejerskeuddannelsen tæller med som anciennitet, når du bliver indplaceret på lønskalaen. 

Pensionen for undervisere på SOSU-skoler udgør 17,6%.

Den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetales to gange om året og udgør 1,50%.

I søjlediagrammet nedenfor kan du se niveauet af dit løntrin, dit centralt aftalte tillæg og din pension pr. måned alt efter, hvor mange års anciennitet du har, og hvilket område du arbejder i.

 

Din løn som sygeplejersker ansat på Professionshøjskole

Lønnen for sygeplejersker ansat på professionshøjskoler består af en startløn og seks anciennitetsstigninger.

 • Lønnen stiger hvert år, i form af et nyt løntrin frem til løntrin 7 efter syv års anciennitet.
 • Sygeplejersker med en kandidatuddannelse kan indplaceres på løntrin 8.
 • Der gives centralt aftalte tillæg til adjunkter, lektorer, docenter. Læs mere i lønvejledningen.

Sygeplejersker kan efter forhandling indplaceres på et hvilket som helst af de syv første trin ved ansættelsen.

Pensionen for undervisere ved professionshøjskoler er 18%.

To gange om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den udgør 1,50%.

I søjlediagrammet nedenfor kan du se niveauet af dit løntrin, og din pension pr. måned alt efter, hvor mange års anciennitet du har, og hvilket område du arbejder i.

 

Din løn som sygeplejerske ansat på Universitet - Cand.cur. med forsknings- og undervisningsopgaver

Lønnen for kandidatuddannede sygeplejersker (cand.cur.) består af en startløn og syv anciennitetsstigninger.

 • Lønnen stiger hvert år i form af et nyt løntrin frem til løntrin 8 efter otte års anciennitet
 • Der gives centralt aftalte tillæg til adjunkter, lektorer og professorer. Læs mere i lønvejledningen.

Ancienniteten tælles som udgangspunkt ift. tidspunktet, hvor du har opnået din kandidatgrad. Tidligere beskæftigelse kan dog blive talt med, hvis den er relevant for din ansættelse.

Pensionen for kandidater på universiteter er 18%.

To gange om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den udgør 1,50%.

I søjlediagrammet nedenfor kan du se niveauet af dit løntrin og din pension pr. måned alt efter, hvor mange års anciennitet du har, og hvilket område du arbejder i.

 

Din løn som sygeplejerske ansat øvrige steder i Staten

Lønindplaceringen for sygeplejerske ansat øvrige steder i staten, sker efter individuel forhandling, på en basislønskala med fem løntrin. Læs mere i lønvejledningen.  

Visse stillinger i staten har lønindplaceringer, som afviger fra basislønskalaen, dette gælder f.eks. sygeplejersker ansat i Kriminalforsorgen, Dansk Røde Kors Asylcentre og Arbejdstilsynet. Læs mere i lønvejledningen.  

Pensionen for sygeplejerskerer 18%.

To gange om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den udgør 1,50%.

 

Din løn som leder

Studierektorer/uddannelseschefer mv. ved professionshøjskoler

Studierektorer, uddannelseschefer mv. følger en lønskala med tre basisløntrin. Indplacering på løntrinnene afhænger af stillingens organisatoriske indplacering.

Pensionen for undervisere ved professionshøjskoler er 18%.

To gange om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den udgør 1,50%. 

Ledere på SOSU-skoler

Basislønnen for ledere på SOSU-skoler er baseret på stillingens ledelsesniveau og antallet af årselever. Der er aftalt særlig indplacering for uddannelsesledere.

Pensionen for alle stillingerne er 17,6%.

To gange om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den udgør 1,50%.