Løntabeller og lønforløb i kommunerne

Kig i lønvejledningen og se, hvornår din løn stiger næste gang. Se på løntabellerne og find ud af, hvilket løntrin, du skal stå på, og hvordan din løn er sammensat efter overenskomsten.

loenvejledning_1_oktober_2020

Lønvejledning og løntabeller

Lønvejledning og løntabeller for regioner og kommuner indeholder oplysninger om lønforløb og pension. I løntabellerne finder du de aktuelle satser for løntrin og tillæg i regioner og kommuner.

Lønvejledning og løntabeller - 1. oktober 2021 - 31. marts 2022 

Lønvejledning og løntabeller - 1. april 2021 - 30. september 2021

 

Læs mere her på siden om 

Sådan er din løn sat sammen

Overenskomsten fastsætter disse elementer:

 • Løntrin inkl. områdetillæg, som varierer efter hvor i landet, du arbejder.
 • Centrale tillæg, som blandt andet afhænger af uddannelsesniveau og erfaring
 • Pensionsprocent
 • Særlig feriegodtgørelse (SFG), som udbetales en gang om året.

Du kan se de forskellige lønforløb for sygeplejersker i kommunerne herunder.

Ud over lønnen i overenskomsten kan der være forhandlet et højere løntrin eller tillæg til dig på baggrund funktioner og kvalifikationer. Læs mere om lokal løn.

 

Lønnen for sygeplejersker

 • Lønnen for en nyuddannet sygeplejerske i en kommune er løntrin 4 og et tillæg på 3.100 kr. om året (1.1.2006-niveau). Tillægget svarer lidt over 300 kr. om måneden.
 • Efter 4 år stiger lønnen til trin 7 og tillægget falder bort.
 • Efter 10 år er lønnen trin 7 og et tillæg på 6.250 kr. (1.1.2006-niveau). Tillægget svarer til ca. 630 kr. 
 • Pensionen i kommunerne udgør 13,84%. Der er også en fritvalgsordning, hvor du kan vælge mellem at hæve dit pensionsbidrag med 0,34% eller få et tilsvarende beløb udbetalt som løn.
 • En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den udgør den 2,30% af den ferieberettigede løn.

Lønnen for specialuddannede syge- og sundhedsplejersker

Har du en specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen - og har du en ansættelse, hvor denne uddannelse bruges - følger du et andet lønforløb. Vær dog opmærksom på, at hvis din specialuddannelse ikke er relevant for stillingen, følger du samme løntrin som øvrige ikke ledende sygeplejersker, men du får samme tillæg som andre med en specialuddannelse. 

 • Startlønnen for en sundhedsplejersker eller en sygeplejersker med en specialuddannelse i en kommune er løntrin 5, et tillæg på 3.100 kr. og et tillæg på 6.900 kr. om året (1.1.2006-niveau). Tillæggene svarer samlet til lidt over 1.000 kr. om måneden.
 • Efter 4 år stiger lønnen til trin 8 og tillægget på 15.000 kr. om året (1.1.2006-niveau). Tillæggene svarer samlet til lidt over 1.500 kr. om måneden.
 • Sundhedsplejersker med personlig ordning (tidligere ansat på løntrin 35) får et årligt tillæg på kr.11.440 (1.1.2006-niveau).
 • Pensionen i kommunerne udgør 13,84%. Der er også en fritvalgsordning, hvor du kan vælge mellem at hæve dit pensionsbidrag med 0,34% eller få et tilsvarende beløb udbetalt som løn.
 • En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den udgør den 2,30% af den ferieberettigede løn.

 

Lønnen for sygeplejersker med en kandidatgrad

Sygeplejersker med en kandidatuddannelse følger deres egen lønskala, som til daglig kaldes A-skalaen.

 • Startlønnen for en sygeplejerske med en kandidatgrad er A4.
 • Efter 2 år stiger lønnen til trin A5.
 • Efter 3 år stiger lønnen til trin A6.
 • Efter 4 år er lønnen trin A8.
 • Pensionen i kommunerne er 16,40%. Der er også en fritvalgsordning, hvor du kan vælge mellem at hæve dit pensionsbidrag med 1,90% eller få et tilsvarende beløb udbetalt som løn.
 • En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den er 1,95% af den ferieberettigede løn.

Lønnen for ledere

Det aftales lokalt, hvilket løntrin en lederstilling skal indplaceres på.

 • Der er aftalt en lederlønsskala, hvor sygeplejersker kan indplaceres på et af følgende trin: L5, L6, L10, L12 og L 14.
 • Pensionen for ledende sygeplejersker i kommunere er 17,29%. Der er også en fritvalgsordning, hvor du kan vælge mellem at hæve dit pensionsbidrag med 0,34% eller få et tilsvarende beløb udbetalt som løn.
 • En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den er 2,3% af den ferieberettigede løn.

Lønløftet

Læs også