Løntabeller og lønforløb i regionerne

Kig i lønvejledningen og se, hvornår din løn stiger næste gang. Se på løntabellerne og find ud af, hvilket løntrin, du skal stå på, og hvordan din løn er sammensat efter overenskomsten.

loenvejledning_1_oktober_2020

Lønvejledning og løntabeller

Lønvejledning og løntabeller for regioner og kommuner indeholder oplysninger om lønforløb og pension. I løntabellerne finder du de aktuelle satser for løntrin og tillæg i regioner og kommuner.

Lønvejledning og løntabeller - 1. oktober 2021 - 31. marts 2022

Lønvejledning og løntabeller - 1. april 2021 - 30. september 2021

 

Læs mere her på siden om 

Sådan er din løn sat sammen

Overenskomsten fastsætter disse elementer:

 • Løntrin inkl. områdetillæg, som varierer efter hvor i landet, du arbejder.
 • Centrale tillæg, som blandt andet afhænger af uddannelsesniveau og erfaring
 • Pensionsprocent
 • Særlig feriegodtgørelse (SFG), som udbetales en gang om året.

Du kan se de forskellige lønforløb for sygeplejersker ansat i regioner herunder.

Ud over lønnen i overenskomsten kan der være forhandlet et højere løntrin eller tillæg til dig på baggrund funktioner og kvalifikationer. Læs mere om lokal løn.

 

Sygeplejersker 

 • Lønnen for en nyuddannet sygeplejerske i en region er løntrin 4 og et tillæg på 2.188 kr. om året (31.3.2018-niveau). Tillægget svarer til lidt under 200 kr. om måneden.
 • Efter 8 års erfaring stiger lønnen til trin 6 og tillægget falder bort.
 • Efter 10 år er lønnen trin 6 og et tillæg på 15.850 kr. om året  (31.3.2018-niveau). Tillægget svarer til ca. 1.200 kr. om måneden.
 • Sygeplejersker, der er ansat på akutmodtagelser eller medicinske sengeafsnit, får et funktionstillæg på 8.280 kr. (31.3.2018-niveau). Tillægget svarer til ca. 700 kr. om måneden. 
 • Til sygeplejersker, der er knyttet til lukkede, sikrede afdelinger, skal der lokalt aftales et pensionsgivende tillæg.
 • Pensionen i regionerne er 13,55%.
 • En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. For sygeplejersker med 0-9 års erfaring er den 2,85% af den ferieberettigede løn. For sygeplejersker med 10 eller flere års erfaring er det 1,95%.

Specialuddannede sygeplejersker

Har du en specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen - og har du en ansættelse, hvor denne uddannelse bruges - følger du et andet lønforløb.

 • Startlønnen for en specialuddannet sygeplejerske i en region er løntrin 5.
 • Efter 8 år stiger lønnen til trin 7.
 • Efter 10 år er lønnen trin 7 og et tillæg på 22.533 kr. om året  (31.3.2018-niveau). Tillægget svarer til lidt over 1.750 kr. om måneden.
 • Pensionen i regionerne er 13,55%.
 • En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. For sygeplejersker med 0-9 års erfaring er den 2,85% af den ferieberettigede løn. For sygeplejersker med 10 eller flere års erfaring er det 1,95%.

Sygeplejersker med en kandidatuddannelse følger deres egen lønskala, som til daglig kaldes A-skalaen. Antal års erfaring på A-skalaen regnes ift. kandidatuddannelsen. 

 • Startlønnen for en sygeplejerske med en kandidatgrad er A4.
 • Efter 2 år stiger lønnen til trin A5.
 • Efter 3 år stiger lønnen til trin A6.
 • Efter 4 år er lønnen trin A8.
 • Pensionen i regionerne er 18,46%.
 • En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den er 1,95% af den ferieberettigede løn.

Ledere

Det aftales lokalt, hvilket løntrin en lederstilling skal indplaceres på.

 • Der er aftalt en lederlønsskala, hvor sygeplejersker kan indplaceres i intervallet mellem L7 og L16.  
 • Sygeplejersker, der indgår i afdelingsledelse, får et pensionsgivende tillæg på minimum 34.538 kr. pr. år  (31.3.2018-niveau).
 • Pensionen for ledende sygeplejersker i regionerne er enten 16,04% eller 16,59%.
 • En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den er 1,95% af den ferieberettigede løn.

 

Lønløftet

Se også