CO10 og CFU

Dansk Sygeplejeråd er medlem af paraplyorganisationerne CO10 og CFU, der tager sig af forhandlingerne på statens område.

CO10

Centralorganisationen af 2010 – CO10 – er en central forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer, blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Politiforbundet, Dansk Socialrådgiverforening og Centralforeningen for Stampersonel med i alt ca. 40.000 medlemmer – alle ansat inden for statens område.

DSR sidder i CO10’s bestyrelse.

 

SKAF

CO10 og Lærernes Centralorganisation (LC) er gået sammen i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF).

 

CFU

Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte og forhandler de generelle aftaler på statens område med Finansministeriet.

Parterne i CFU er SKAF (herunder Dansk Sygeplejeråd), Akademikerne og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO).

Når de generelle aftaler er på plads, forhandles de enkelte organisationsaftaler, som for eksempel aftalen for ledere og lærere på SOSU-skoler, aftalen om sygeplejersker i staten eller aftalen om undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Disse forhandlinger foregår mellem CO10 og Moderniseringsstyrelsen / Finansministeriet.