Forhandlingsfællesskabet

Dansk Sygeplejeråd er medlem af Forhandlingsfællesskabet, som tager sig af overenskomstforhandlinger for ansatte i kommuner og regioner.

Dansk Sygeplejeråd er en af de 22 faglige organisationer i FTF, der er medlem af Forhandlingsfællesskabet.

Forhandlingsfællesskabet repræsenterer ca. 571.000 ansatte i de 98 kommuner og de 5 regioner. Derved udgør fællesskabet klart hovedparten af de i alt ca. 649.000 ansatte i kommuner og regioner.

Det er Forhandlingsfællesskabets formål at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i kommuner og regioner. Det sker blandt andet ved, at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og arbejdsvilkår for kommunalt og regionalt ansatte.

51 organisationer forhandler sammen

Forhandlingsfællesskabet forhandler således med de kommunale og regionale arbejdsgivere om blandt andet generelle lønforhold, barsel, ferie, socialt kapitel samt medindflydelse og medbestemmelse.

Forhandlingsfællesskabet og de kommunale og regionale arbejdsgivere iværksætter desuden personalepolitiske og overenskomstmæssige samarbejdsprojekter som opfølgning på bl.a. overenskomstforhandlinger.

Forhandlingsfællesskabet har 51 medlemsorganisationer, som er organiseret i 4 valggrupper: De LO-tilsluttede organisationer udgør LO-valgruppen. De FTF-tilsluttede organisationer udgør FTF-valggruppen. De Akademikerne tilsluttede organisationer udgør AC-gruppen. Organisationer, som ikke er medlem af LO, FTF eller Akademikerne placeres som øvrige organisationer.