OK18: Forstå debatten om spisepausen

Retten til en betalt spisepause var en af de helt store knaster i forhandlingerne om nye overenskomster for regionalt ansatte i foråret 2018.

Retten til en betalt spisepause var en af de helt store knaster i forhandlingerne om nye overenskomster for regionalt ansatte i foråret 2018. Det skyldtes, at arbejdsgiverne nægtede at nedskrive retten til spisepausen, selvom de gentagende gange bedyrede, at de ikke ville fjerne den.

Moderniseringsstyrelsen erklærede, at spisepausen efter deres mening kun er en lokal kutyme, som kan fjernes med tre måneders varsel på linje med en aftalt frugtordning.

Se faktaark om spisepause-problematikken hos vores kolleger i Akademikernes Centralorganisation, AC.

Læs notat om spisepausen fra Akademikernes Centralorganisation, AC.

Se også