OK18 Kommune: Lockoutvarsel

Se de officielle lockoutvarsler, DSR har modtaget fra KL.

Lockoutvarsler på kommunernes område

KL har varslet lockout og boykot således, at arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte i stillinger som sundhedsplejerske under KL’s forhandlingsområde. Det betyder, at lockouten alene omfatter sundhedsplejerskerne i samtlige kommuner. Sundhedsplejerskestuderende i lønnet praktik er undtaget fra lockout. De områder, hvor Dansk Sygeplejeråd har varslet strejke, er fortsat gældende.

Læs lockoutvarslet fra KL.

 

Udtaget til lockout - hvad betyder det for dig?

Læs mere på temasiden om OK18

Har du spørgsmål til forlig?

Der vil på denne side løbende blive lagt beskrivelser af alle tre forlig og der vil i forbindelse med urafstemningen blive udsendt konkret informationsmateriale til alle berørte medlemmer . 

Har du har spørgsmål til de indgåede forlig og er du ansat på henholdsvis det kommunale eller det regionale område, kan du kontakte din TR eller lokale kreds.

Er du ansat på det statslige område, kan du kontakte din lokale TR eller DSR’s sekretariat på mail cg@dsr.dk.

OK18 Hotline holder lukket
Dansk Sygeplejeråd OK18 hotline holder lukket, mens DSR’s medlemmer tager stilling til forligene på alle tre arbejdsgiverområder.

Læs hvordan du kan kontakte din TR eller lokale kreds