OK18 Region: Forlig

Se elementerne i det regionale forlig fra foråret 2018 og find ud af, hvornår dine lønstigninger træder i kraft.

Et stort flertal af Dansk Sygeplejeråds medlemmer stemte ja til OK18-resultatet ved en urafstemning.

Læs mere om urafstemningen.

Sådan er den økonomiske ramme

Den samlede økonomiske ramme for hele overenskomstaftalen ligger fast på 8,1 procent. Rammen fordeler sig på følgende måde:

  • 6,81 procent går til generelle lønstigninger inklusive en forventet udmøntning fra reguleringsordningen.
  • 0,68 procent går til organisationsforbedringer og puljer med videre.
  • 0,01 procent går til forbedringer af blandt andet regler vedrørende fravær af familiemæssige årsager.
  • 0,6 procent fordeles i skønnet reststigning i perioden.

 

Sådan fordeler lønstigningen sig

Sygeplejerskernes generelle lønstigning på 6,81 procent udmøntes på følgende måde i overenskomstperioden:

Lønstigninger i 2018-2020
  • Pr. 1. april 2018 stiger lønnen med 1,10 procent
  • Pr. 1. oktober 2018 stiger lønnen med 1,20 procent 
  • Pr. 1. oktober 2019 stiger lønnen med 1,00 procent
  • Pr. 1. januar 2020 stiger lønnen med 1,70 procent 
  • Pr. 1. april 2020 stiger lønnen med 0,40 procent
  • Pr. 1. oktober 2020 stiger lønnen med 0,70 procent

Bemærk: sammenlagt giver disse tal 6,1 procent - oven i kommer den forventede udmøntning fra reguleringsordningen.

Reallønnen er forbedret, privatlønsværnet er væk

Den generelle prisudvikling i samme periode skønnes at være på 5,08 procent, så lønstigningerne forbedrer dermed sygeplejerskernes realløn.

Derudover er det omstridte privatlønsværn nu væk, så lønudviklingen på det offentlige område fremover kommer til at følge den private lønudvikling.

Se også