OK18 Stat: Forlig

Se elementerne i det statslige forlig fra foråret 2018 og find ud af, hvornår dine lønstigninger træder i kraft.

Sådan er den økonomiske ramme

Den samlede økonomiske ramme for det treårige forlig på statens område er på 8,1 %. Rammen fordeler sig på følgende måde:

 • 6,07 % går til generelle lønstigninger - inkl. skøn for reguleringsordningen.
 • Reststigningen forudsættes at udgøre 1,5 % for hele perioden.
 • 0,53 % afsættes til særlige formål.

 

  Sådan fordeler lønstigningen sig

  De generelle lønstigninger udmønter sig på følgende måde:

  Lønstigninger i 2018-2020
  • Pr. 1. april 2018 stiger lønnen med 0,80 procent
  • Pr. 1. oktober 2018 stiger lønnen med 0,50 procent
  • Pr. 1. april 2019 stiger lønnen med 1,30 procent
  • Pr. 1. oktober 2019 stiger lønnen med 0,86 procent
  • Pr. 1. april 2020 stiger lønnen med 1,46 procent
  • Pr. 1. februar 2021 stiger lønnen med 0,68 procent

  Bemærk: Sammenlagt giver disse tal 5,6 procent - oven i kommer den forventede udmøntning fra reguleringsordningen.

  Reallønnen er forbedret, privatlønsværnet er væk

  Den generelle prisudvikling i samme periode skønnes at være på 5,08 procent, så lønstigningerne forbedrer dermed reallønnen.

  Derudover er det omstridte privatlønsværn nu væk, så lønudviklingen på det offentlige område fremover kommer til at følge den private lønudvikling.

  Se også