OK21 Stat

Din overenskomst som statsansat sygeplejerske skal forhandles i 2021 (OK21). Det betyder, at vi allerede nu gerne vil høre, hvad du synes er vigtigst at forhandle ved overenskomstfornyelsen.

Alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, der er ansat efter en overenskomst, som skal forhandles ved OK21 Stat, har fået en invitation til kravindsamlingen på mail. Når der er nyt, vil vi holde dig orienteret igennem nyhedsbreve. Derfor er det vigtigt, at din medlemsprofil på dsr.dk er opdateret med den korrekte arbejdsplads og mailadresse. Opdatér din profil


Læs debatoplægget

Du kan være med til at sætte retningen for overenskomstforhandlingerne ved at deltag i kravindsamlingen.

Få svar på, hvad Dansk Sygeplejeråd ligger vægt på i OK21-forhandlingerne.

OK21 Stat logo

Deltag i kravsindsamlingen

Kom med dine egne ønsker og krav til forhandlingerne. Det tager ca. 5 min. at udfylde skemaet, og så er du med i lodtrækningen om en gavekurv til dig og dine kolleger. Sidste frist for indsendelse af svar er 14. april 2020.

Indsend dine krav

 

Medlemsmøder er aflyst ind til videre 

På grund af corona har vi valgt at aflyse medlemsmøderne. 

Sådan foregår OK-forhandlingerne på statens område

Når vi har indsamlet jeres forslag til krav, skal de drøftes på Hovedbestyrelsens møde i juni 2020. Det er dem, der udtager og prioriterer de endelige krav, der fremsættes til OK21.

Selve overenskomstforhandlingerne starter med de generelle forhandlinger i januar 2021.  Her bliver de generelle krav forhandlet for alle ansatte på statens område . Det er for eksempel bedre løn, ferie og barsel. Det er også her, man aftaler, om der skal afsættes midler til organisationsaftalerne. De generelle forhandlinger føres af CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) på arbejdstagersiden. Vi er her repræsenteret via vores centralorganisation CO10 (Centralorganisationen af 2010).


Når de generelle forhandlinger er afsluttet, starter forhandlingerne om organisationsaftalerne. Der forhandler vi igennem vores centralorganisation CO10. DSR har en plads i CO10’s bestyrelse og har derfor mulighed for at få indflydelse på de enkelte krav, og hvordan de skal prioriteres.

Indsend dine krav

 

Hvornår sker hvad?