Overenskomstforhandlinger 2018

I OK18 blev der indgået forlig for alle ca. 750.000 offentligt ansatte i regioner, kommuner og staten. 1. april 2019 træder forbedringerne i kraft.

Hold øje med din lønseddel

1. april 2019 træder de forbedringer i kraft, som blev forhandlet på plads i OK18. Det er blandt andet funktionstillæg, erfaringstillæg, højere pension og højere satser for genetillæg. Hold derfor øje med, om ændringerne er slået igennem på din april-lønseddel.

Sådan forhandler vi

Forstå, hvordan en ny overenskomst bliver til.

Sådan bliver dine ønsker til en overenskomst

Se animationsfilmen fra Sundhedskartellet, som beskriver, hvordan dine ønsker bliver en del af den samlede overenskomst.