Overenskomstforhandlinger 2018

I OK18 blev der indgået forlig for alle ca. 750.000 offentligt ansatte i regioner, kommuner og staten. 1. april 2019 træder forbedringerne i kraft.

Hold øje med din lønseddel

1. april 2019 træder de forbedringer i kraft, som blev forhandlet på plads i OK18. Det er blandt andet funktionstillæg, erfaringstillæg, højere pension og højere satser for genetillæg. Hold derfor øje med, om ændringerne er slået igennem på din april-lønseddel.

Sådan forhandler vi

Forstå, hvordan en ny overenskomst bliver til.