6.000 sygeplejersker kan svare på undersøgelse om arbejdsmiljø

Dansk Sygeplejeråd har sendt spørgeskema ud til 6.000 medlemmer på mail. Det er den tilbagevendende undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred (SATH-undersøgelsen), som er landet i de mange indbakker. Hvis du har modtaget spørgeskemaet, er dit svar vigtigt.

Oprettet: 19.02.2020
Foto: Søren Svendsen

For at skabe lydhørhed om sygeplejerskers arbejdsvilkår har Dansk Sygeplejeråd brug for opdateret viden om sygeplejerskers arbejdsmiljø. En væsentlig kilde til den viden er besvarelserne på et spørgeskema, der den 24. februar er sendt ud til 6.000 sygeplejersker. Hvis du har modtaget spørgeskemaet, så husk at din stemme tæller i det store regnskab.

Kortlægning af sygeplejerskers arbejdsmiljø kan bidrage til, at der kontinuerligt bliver arbejdet for at forbedre arbejdsmiljøet både på den enkelte arbejdsplads og på politisk niveau.

”Især det psykiske arbejdsmiljø har betydning for arbejdsglæden. Og vi ved, at et dårligt arbejdsmiljø i sidste ende kan udstøde én fra arbejdslivet,” siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard, om SATH-undersøgelsens formål

Mange svar giver vægt

Hun understreger, at det er vigtigt, at så mange som muligt svarer på det udsendte spørgeskema.

”Det er helt afgørende. For jo flere svar, jo mere repræsentativ er undersøgelsen, så man kan være sikker på, at resultaterne afspejler sygeplejerskernes arbejdsmiljø,” siger Anni Pilgaard. Undersøgelsen er af kortere omfang end tidligere SATH-undersøgelser og er derfor hurtigere at besvare.

Spørgeskemaet er sendt ud den 24. februar, og mulighed for besvarelse lukker den 15. marts 2020.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte specialkonsulent Louise Kryspin Sørensen på mlf@dsr.dk

Læs mere på dsr.dk/SATH2020

Denne gang har SATH-undersøgelsen fokus på:
  • Arbejdspres
  • Balance mellem arbejdsliv og privatliv
  • Følelsesmæssige krav i arbejdet

 

    Læs også: