Alle har brug for en pause

Sæt fokus på jeres pausekultur med et nyt materiale om restitution og pauser. Materialet indeholder film, podcast og dialogkort som kan understøtte jeres drøftelse på arbejdspladsen om, hvordan I skaber en arbejdsplads, som er produktiv, leverer god kvalitet og er sund for jer som medarbejdere.

Oprettet: 11.02.2020
Helle B. Bavnhøj - hbb@dsr.dk

Vi er som mennesker ikke skabt til at være i konstant aktivitet - vi har brug for pauser. Det gælder også i arbejdslivet.

Derfor er der også god grund til at sætte fokus på restitution og pauser på arbejdspladsen. Variation i arbejdet og mulighed for at holde en pause eller tage et pusterum er en forudsætning for, at den enkelte og fællesskabet kan bidrage til, at I har mulighed for at levere god kvalitet i arbejdet og for at kunne bevare sundhed hos medarbejderne.

I løbet af arbejdsdagen er der et hav af informationer. Det gør, at hjernes kapacitet bliver opbrugt. Hvis der ikke er mulighed for at holde pause, så  træffer vi irrationelle og uhenesigtmæssige beslutninger.

Derfor er det væsentlig at have en sund pausekultur på arbejdspladsen. Et væsentligt element heri er, at tale sammen om, hvordan I holder pause på jeres arbejdsplads.

For at give inspiration til drøftelsen på arbejdspladsen har Dansk Sygeplejeråd - i regi af branchefællesskab for arbejdsmiljø - bidraget til materiale om restitution og pause. Materialet indeholder både podcast, film og dialogkort. Arbejdsmiljøgruppen på din arbejdsplads kan være med til, at I får en snak om pauser - og du kan være med til at gøre din arbejdsmiljørepræsentant eller leder opmærksom på materialet.

Du finder materiale om restitution og pauser her