Arbejdstilsynet kommer på besøg på hospitaler og i hjemmeplejen

Fra den 1. marts kommer Arbejdstilsynet på besøg i nogle af de mest udsatte brancher blandt andet på hospitaler og i hjemmeplejen over hele landet. Formålet er at vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Oprettet: 27.02.2020
susanne bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Det er "spot on", at Arbejdstilsynet sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø, mener Anni Pilgaard.

Følelsesmæssige belastninger og højt arbejdstempo presser det psykiske arbejdsmiljø i udsatte brancher, fx hospitaler og hjemmepleje. Fra den 1. marts tager Arbejdstilsynet hul på første etape af et nyt brancherettet tilsyn, hvor hospitaler og hjemmeplejen er blandt de udvalgte brancher.

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard, er glad for, at Arbejdstilsynet både sætter fokus på hospitaler og hjemmeplejen denne gang. Til avisen A4 Arbejdsmiljø siger hun:

”Vi har i flere år sat fokus på, at stor arbejdsmængde og tidspres på hospitalerne har udfordret vores medlemmer. De fortæller, at stor arbejdsmængde og tidspres er hovedproblemerne i deres arbejdsmiljø. Det er spot on, at Arbejdstilsynet nu vil sætte fokus på det”, siger Anni Pilgaard. 

Analyser af sygeplejerskers arbejdsmiljø

Et af de steder, hvor det psykiske arbejdsmiljø bliver dokumenteret i tal, og hvor man kan se udviklingen over år, er i Dansk Sygeplejeråds analyser, SATH, der står for Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred. 

Siden 2002 er et repræsentativt antal sygeplejersker med års mellemrum blevet spurgt  om, hvordan de oplever deres arbejdsmiljø. Spørgeskemaerne består af forskningsmæssigt validerede spørgsmål suppleret med specifikke spørgsmål om bl.a. sygeplejerskers arbejdsområde. Emnerne er f.eks. oplevelsen af stress, oplevelsen af at kunne arbejde fagligt forsvarligt, oplevelsen af arbejdstempo og oplevelsen af trusler og vold. 

Undersøgelsen om faglig forsvarlighed og kvalitet fra 2018 viste f.eks., at stort set alle de sygeplejersker, som angiver, at de i 'lav grad/meget lav grad' kunne udføre deres arbejde fagligt forsvarligt, inden for den seneste måned havde oplevet, at de var for få på arbejde.

Læs mere om sygeplejerskers arbejdsmiljø og SATH-undersøgelserne her

Læs mere om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø