Forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter

Opmærksomhed på uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen er større end nogensinde. Find metoder og værktøjer til at forebygge og håndtere krænkende handlinger af seksuel karakter på jeres arbejdsplads.

Oprettet: 02.10.2020
Catrine Thomsen, cth@dsr.dk

Seksuel opmærksomhed kan være belastende, forstyrrende og uønsket. Det kan påvirke arbejdsmiljøet i en negativ retning og have helbredsmæssige konsekvenser for de berørte.

Det kræver åben dialog, god kollegial støtte og stærk ledelsesmæssig opbakning at forebygge og håndtere uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen.

Formålet med hæftet er at aftabuisere emnet, give indblik i forskellige typer af uønsket seksuel opmærksomhed og inspirere jer på arbejdspladserne til at forholde jer til et vanskeligt emne. 

I inspirationshæftet "Forebyg og håndter Krænkende handlinger af seksuel karakter" har BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA), som Dansk Sygeplejeråd er en del af, samlet konkrete værktøjer, der kan være en hjælp til at sætte en dialog i gang, skabe klarhed og tryghed på arbejdspladsen.

Læs mere om krænkende handlinger af seksuel karakter på etsundtarbejdsliv.dk: https://www.etsundtarbejdsliv.dk/seksuelle-kraenkelser

Fem gode råd:

  1. Tal om grænser. Hvornår er der tale om seksuelle krænkelser/uønsket seksuel opmærksomhed på jeres arbejdsplads? Og hvordan kan I gøre det legitimt at blive påvirket forskelligt?
  2. Aftal helt konkret, hvad I skal gøre, hvis jeres grænser bliver overskredet – eller hvis I ser andres grænser blive overskredet.
  3. Hav særligt fokus på unge, nyansatte, vikarer, elever, studerende og praktikanter. Unge under 30 år udsættes hyppigere for seksuelle krænkelser.
  4. Tænk forebyggelse ind i organiseringen af arbejdet. Er der borgere/patienter, hvor I bør være flere end en enkelt medarbejder til stede? Kan et lokale indrettes, så I hurtigt kan forlade det? Er der tidspunkter, hvor I er mere udsatte end andre?
  5. Overvej, om I har brug for rådgivning til at forebygge seksuel chikane