Hvordan hænger stress og skam sammen?

Nye værktøjer til at arbejde med stressforebyggelse i fællesskab. Værktøjerne er gratis og består af hæfter, dialogkort og videoer.

Oprettet: 27.02.2020
Helle B. Bavnhøj - hbb@dsr.dk

Ingen kan løse stress alene. Og  der er ingen quick fix, men med de nye værktøjer er der udviklet et koncept til at starte dialogen på arbejdspladsen om psykisk arbejdsmiljø, ledelse, kerneopgave, arbejdsfællesskaber og stress. En dialog med omdrejningspunkt om, hvordan vi som mennesker har forskellige reaktioner på arbjedspres og håndterer det forskelligt.

Værktøjerne er udviklet i forlængelse af et forskningsprojektet om, hvordan skam og moralske konflikter kan være forbundet med stressrelateret sygefravær.

Værktøjerne er gratis og består af hæfter, dialogkort og videoer. De er udviklet særligt til brug på kommunale arbejdspladser, men andre arbejdspladser kan også få glæde af dem. Ved anvendelsen af værktøjerne får ledere og medarbejdere ny viden om hinanden og en indgang til at blive klogere på, hvor forskelligt vi reagerer i pressede situationer. 

Du kan finde værktøjerne og en kort video med introduktion til at anvende dem her.