Ny fælles vejledning til arbejdstidsaftalen på det kommunale område.

Under overskriften ”Fælles vejledning – fælles ansvar” har KL og Dansk Sygeplejeråd og de øvrige organisationer som er omfattet af døgnarbejdstidsreglerne, sammen udarbejdet en fælles vejledning til døgnarbejdstidsreglerne.

Oprettet: 29.03.2023

Det blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2021, at vi skulle sætte os sammen og udarbejde en fælles vejledning, for at hjælpe de lokale parter med at fortolke arbejdstidsreglerne. Det betyder for dig om er ansat på det kommunale område, at der er kommet mere klarhed over, hvad reglerne betyder og hvordan de skal fortolkes. Det er hensigten at det skal give et fælles grundlag for ansatte/tillidsrepræsentanter og ledelsen, når der opstår uenigheder om, hvordan reglerne skal forstås.

I arbejdet med vejledningen er der lagt vægt på forklaringer og eksempler, som skal gøre reglerne lettere at forstå og anvende. Vi håber, at den nye fælles vejledning dermed kan hjælpe til at finde lokale løsninger.

Læs den kommenterede vejledning her

Se også