OK20: Ny overenskomst for sygeplejersker på privathospitaler

Dansk Sygeplejeråd og Dansk Erhverv er blevet enige om ny overenskomst for privathospitalerne og klinikker.

Oprettet: 11.03.2020

Det tog fire runder af daglange forhandlinger, men sent tirsdag aften indgik Dansk Sygeplejeråd og Dansk Erhverv aftale om at forny landsoverenskomsterne for privathospitaler og klinikker. Fornyelsen slår igennem på 17 privathospitaler.

Den store knast i forhandlingerne har været arbejdsmiljøet. Arbejdsgiverne har forlangt forringelser i arbejdstidsreglerne, som går stik imod Dansk Sygeplejeråds krav om fokus på det gode arbejdsmiljø.

I sidste ende er vi endt med et forlig, der giver en vis fleksibilitet til arbejdsgiverne, samtidig med at sygeplejerskerne får pæne lønstigninger, en forhøjelse af den særlige opsparing, flere frihedsrettigheder ved børns sygdom og 3 ugers øremærket forældreorlov, samt at arbejdsmiljørepræsentanterne styrkes.

  • Lønstigninger på 5,1 pct. over tre år
  • Den særlige opsparing stiger med 3 procentpoint fra 4 til 7 pct.
  • Særlig opsparing kan fremover også bruges til at holde fri på barns anden sygedag og til børns lægebesøg.
  • Far eller medmor får tre ugers ekstra øremærket forældreorlov med løn.
  • Fem feriefridage overgår til nyt ferieafholdelsesår.
  • Arbejdsmiljø repræsentantens rolle og vilkår styrkes med en klarere opgavebeskrivelse, sikring af den nødvendige tid til opgaverne og nødvendig adgang til IT-udstyr, samt bedre vilkår for at få fri til at deltage i uddannelse.
  • For sygeplejersker, der har vagter aften og nat, kan virksomheden vælge mellem at give tre timers frihed pr. 37 arbejdstimer om aftenen og natten, eller at forhøje tillægget for aften- og natarbejde med 8 procentpoint.

Derudover er der aftalt en optrapningsordning af særlig opsparing for nye virksomheder, der tiltræder overenskomsten, mulighed for at afholde ferie i timer, perioden for beregning af den gennemsnitlige arbejdstid (normperioden) udvides med to uger, og hviletiden kan udskydes i uforudsete situationer.

Privathospitalerne er det største område, som Dansk Sygeplejeråd har til forhandling under de private overenskomstforhandlinger. Mere end 500 sygeplejersker har deres hovedbeskæftigelse på et privathospital eller klinik.

Det næste store område, der er til forhandling, er for sygeplejersker ansat hos Falck.