OK20: Så langt er forhandlingerne

Forhandlingerne om OK20 for privatansatte er i fuld gang. De afgør overenskomsterne for mere end 3000 privatansatte sygeplejersker. De første forlig er faldet på plads, men flere svære forhandlinger venter.

Oprettet: 06.03.2020
Dansk Sygeplejeråds medarbejdere ved forhandlingsbordet til OK20.

Efter lange dage med forhandlinger har Dansk Sygeplejeråd indgået de første forlig under OK20. I onsdags faldt aftalen med Vikarbureauernes Brancheforening på plads for ca. 1.700 sygeplejevikarer. Og sent i nat indgik Dansk Sygeplejeråd og Dansk Industri aftale om at forny fire overenskomster, som dækker sygeplejersker på private plejehjem og hjemmepleje, samt sygeplejersker ansat i Tivoli og på boreplatforme. Nu venter anden runde af forhandlingerne med privathospitaler og klinikker.

Resultaterne fra forlig på plads

De forlig, der er indgået, rummer pæne lønstigninger, forhøjelse af den særlige opsparing, fokus på ligestilling og familieliv samt en styrkelse af arbejdsmiljørepræsentanterne.

  • Lønstigningerne ligger på 7,5 pct., men de kan være fordelt forskelligt på overenskomsterne mellem løn, særlig opsparing og pension.
  • Der er indført mulighed for at holde fri ved barns 2. sygedag og til børns lægebesøg – enten uden løn eller med udbetaling fra særlig opsparing, hvis den er en del af overenskomsten.
  • Far eller medmor får 3 ugers øremærket forældreorlov.
  • Arbejdsmiljø repræsentantens rolle og vilkår styrkes med en klarere opgavebeskrivelse, sikring af den nødvendige tid til opgaverne og nødvendig adgang til IT-udstyr, samt bedre vilkår for at få fri til at deltage i uddannelse.
  • Feriefridagene tilpasses den nye ferielov.

Flere forhandlinger er gået i gang

Netop sidder forhandlerne fra Dansk Sygeplejeråd i den gamle børsbygning hos Dansk Erhverv, hvor forhandlingerne med privathospitalerne og -klinikker er i gang. Der skal både skal opnås enighed om fornyelse af landsoverenskomst og flere virksomhedsspecifikke overenskomster. Her forventes svære forhandlinger, fordi arbejdsgivernes krav til fleksibilitet står i skarp modsætning til sygeplejerskernes ønske om bedre arbejdsmiljø.

På søndag mødes DSR til forhandlinger om overenskomster for private plejeteams, som gælder Det Sundhedsfaglige Børneteam, Olivia Danmark og Carelink. Der udestår også forhandlinger med Falck, som DSR har to overenskomster med. Til sidst mangler der forhandlinger om overenskomsterne for de vikarbureauer, der ikke er dækket af brancheoverenskomsten for vikarbureauer.

Se om din overenskomst er til fornyelse ved OK20-forhandlingerne.

Læs også: