Udbetaling af indefrosne feriepenge

For at sætte gang i den danske økonomi efter Corona-krisen har et bredt flertal i Folketinget vedtaget, at alle lønmodtagere fra oktober måned 2020 kan få udbetalt tre uger af deres indefrosne feriepenge.

Oprettet: 27.08.2020

Hvor meget udbetales

Hvis du har haft lønnet arbejde i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020, vil du kunne få udbetalt de indefrosne feriepenge, hvilket svarer til feriepenge for 3 uger. Har du kun arbejdet en del af perioden, vil du få forholdsmæssigt mindre udbetalt. Det vil være Lønmodtagernes Feriefond der udbetaler feriepengene til din NemKonto og ikke din arbejdsgiver.

Hvornår kan jeg søge om udbetaling

Forventningen er, at du kan sende din ansøgning i begyndelsen af oktober 2020, og pengene vil gå ind på din Nemkonto ca. 14 dage senere.

Du skal være opmærksom på, at udbetaling af de indefrosne feriepenge er frivillig og derfor ikke sker automatisk, så hvis du ønsker dem udbetalt i år og ikke først når du går på folkepension, skal du inden for ansøgningsperioden ansøge om dem via borger.dk

Jeg har fået udbetalt fondsferie/ferieforskud

Hvis du har fået udbetalt fondsferiedage, fratrækkes værdien af de tre ugers ferie. Dette skyldes, at feriebetaling af fondsferiedage vedrører perioden 1. september 2019 til 31. december 2019, som er en del af den periode 1. september 2019 til 31. marts 2020, der udbetales efter ordningen.

Hvad sker der med de 2 ugers indefrosne feriepenge der ikke udbetales

De to ugers ferie, som du har optjent, hvis du har haft lønnet beskæftigelse i perioden 1. april til 31. august 2020, vil fortsat være indefrosset frem til folkepensionsalderen, hvor der vil ske udbetaling.

Hvis du vil vide mere, så klik her

Nye ferieregler - hvad betyder de for dig?