Forstå debatten om løn

Op til forhandlingerne om nye overenskomster har der været heftig debat om offentligt ansattes løn. Arbejdsgiverne vil sænke den offentlige lønudvikling, som de mener er løbet fra det private arbejdsmarked.

Dansk Sygeplejeråd har som mange andre kritiseret innovationsminister Sophie Løhde (V) for at påstå, at de offentligt ansatte har fået for meget i løn.  Debatten startede med Sophie Løhdes udtalelser i Børsen om, at den offentlige lønudvikling er stukket fra den private siden 2008, og at ”der ikke[kan] gives store lønstigninger på det offentlige område”.

Grundlæggende er der tre problemer med de tal, som innovationsminister Sophie Løhde fremlægger:

 

Lønudvikling: hvad er op og ned

1: Flere højtuddannede driver gennemsnitslønnen op

Tallene stammer fra Danmarks Statistiks lønindeks, som selv har været ude at sige, at ”der kan være grund til at præcisere naturen af tallene.”

Indekset viser udviklingen i gennemsnitslønnen for alle ansatte i henholdsvis staten, kommunerne, regionerne og det private arbejdsmarked. Gennemsnitslønnen bliver påvirket af sammensætningen af medarbejdere. Hvis der bliver ansat flere medarbejdere med en lang uddannelse og høj løn, så stiger gennemsnitslønnen. Det vil se ud som om, der er en høj lønudvikling, selvom den enkelte medarbejder ikke ser samme udvikling på sine egne lønsedler.

Danmarks Statistik henviser selv til, at der netop er kommet flere højtuddannede offentligt ansatte.

Se artikler:

2: Den periode, der sammenlignes ud fra

Når man kigger på lønudviklingen fra 2008 er det lige efter finanskrisen, som betyder en brat opbremsning for den private lønudvikling. Samtidig bliver der ved de offentlige overenskomstforhandlinger i 2008 aftalt pæne lønstigninger, som skulle indhente det offentlige lønefterslæb. Kombinationen af de to ting gør, at den offentlige lønudvikling siden 2008 har været højere end den private.

Laust Høgedahl, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, har udtalt til DR Nyheder, at ”det er talgymnastik”, når Sophie Løhde, flankeret af Dansk Arbejdsgiverforening, bruger lønudviklingen siden 2008.

Kigger man længere tilbage med et andet udgangsår for lønudviklingen, har den offentlige og private lønudvikling fulgtes pænt ad. Det understøtter Laust Høgedahl og flere artikler, som kom i kølvandet på Sophie Løhdes udmelding.

Se artikler:

3: Tidsforskydning i lønudviklingen mellem det offentlige og private

Når man ser på lønudviklingen over en længere periode, kan man se, at det nogle gange er den private og nogle gange den offentlige lønudvikling, der er højest. Det er der ikke noget farligt eller odiøst i.

Reguleringsordningen
Den offentlige løn bliver tilpasset den private lønudvikling gennem den såkaldte reguleringsordning. Reguleringsordningen er en mekanisme, som fagforeningerne og arbejdsgiverne har aftalt sammen. Den regulerer de offentlige lønstigninger, så deres lønudvikling – på lang sigt - følger det private. Hvis den offentlige lønudvikling er lavere end den private, giver reguleringsordningen en lidt højere lønstigning og omvendt en lavere lønstigning, hvis den offentlige lønudvikling er højest. 

Men løntilpasningen tager noget tid. Den private lønudvikling skal være opgjort, før reguleringsordningen kan udmønte enten positivt eller negativt. I kommunerne og regionerne bruger reguleringsordningen gennemsnittet for et år tilbage i tiden.

Laust Høgedahl, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, har udtalt til DR Nyheder, at ”der kan gå år, før man kan se det reelle billede af lønforskellen i reguleringsordningen”.

 

Forskel på lønudvikling og lønniveauer

Snakken om lønudvikling har også ført til en debat om lønniveauer, med en viral storm af lønsedler fra offentligt ansatte på Facebook under hashtagget #sophieslønfest. Formålet er at vise, hvor meget de offentligt ansatte rent faktisk tjener. Dansk Sygeplejeråd bifalder medlemmernes mod og åbenhed omkring deres løn!

Selvom arbejdsgiverne snakker om lønudvikling, er deres mål at holde de offentlige lønninger nede – og det vil i sidste ende gå ud over lønniveauet, hvis de offentligt ansatte ikke får anstændige lønstigninger ved overenskomstforhandlingerne.

 

Se også