Nødberedskaberne viser den daglige nød

Nødberedskaberne er nu forhandlet på plads de fleste steder - og Danske Regioner er nødt til at undtage en lang række afdelinger fra lockouten, fordi det ikke er muligt at få nødberedskaberne til at hænge sammen.

Oprettet: 06.04.2018

Vi går stadig og venter på, hvornår forligsmanden indkalder os til forhandlinger igen. Vi har intet hørt, siden vi gik hvert til sit på det kommunale område i tirsdags. Og datoen for strejke og lockout begynder jo igen at komme tættere på.

I mellemtiden har vi fået forhandlet nødberedskaber på plads ude på de fleste hospitalsafdelinger. Vores tillidsrepræsentanter og de ansatte i kredsene har præsteret et kæmpe arbejde med at få beredskabet på plads. Det vil jeg gerne sige tak for.

Resultaterne viser, hvor dårligt det i virkeligheden står til i dagligdagen. Afdeling efter afdeling har måtte opgive at stille nødberedskab, fordi den daglige bemanding – uden timelønnede og vikarer – simpelthen ikke er stor nok til at opretholde de livsvigtige funktioner. Billedet er så grelt, at DRs TV-avis i aften kl. 21 kører deres store historie på nødberedskaberne, og jeg ved, at Jyllands Posten også skriver om det i morgen.

I første omgang var vi jo meget forundrede over de massive lockoutvarsler fra Danske Regioner. Dels over, at de svarede så massivt og uproportionalt igen på vores begrænsede strejkevarsel og dels over, at de udtog områder som kræft og børn, som vi jo undtager fra strejkevarsler. Nu går bevægelsen så den modsatte vej, med undtagelse på undtagelse fra lockouten.

Det er godt for patienterne, at de ikke behøver at være bekymrede – men det viser mig også et billede af, at Danske Regioner enten har forsøgt at skræmme os med et kæmpe lockoutvarsel eller ikke rigtigt vidste, hvad de egentlig havde med at gøre.

Det er ikke lykkedes at skræmme os til noget. Og er det uvidenhedsscenariet, der er det rigtige, har vores tillidsrepræsentanter og de lokale ledelser fået rettet op på det. Vi håber selvfølgelig stadig på en forhandlet løsning og venter spændt på nyt fra Forligsinstitutionen. Men med nødberedskaberne på plads på sygehusene er vi også klar til konflikt. Og om ikke andet, så har vi i hvert fald opnået den effekt, at Danske Regioner nu er blevet pinligt bevidste om, hvor pressede arbejdsforholdene er på deres sygehuse. Nødberedskaberne viser den daglige nød.