OK18 Kommune: Forlig

Se elementerne i det kommunale forlig og find ud af, hvornår dine lønstigninger træder i kraft.

Forhandlingerne om nye overenskomster, OK18, er endt med forlig på både det regionale, det kommunale og det statslige område.

Forliget får enstemmig anbefaling af Hovedbestyrelsen

En enig Hovedbestyrelse i Dansk Sygeplejeråd godkendte den 2. maj alle tre generelle forlig, og den 9. maj de specielle forlig på det kommunale og regionale område.

På statens område forhandles de specielle krav frem til den 18. maj.

De specielle forlig gælder for de enkelte organisationer eller særlige grupper i en organisation om løn, pension og arbejdstid - herunder også sygeplejerskernes.

Sådan er den økonomiske ramme

Den samlede økonomiske ramme for hele overenskomstaftalen ligger fast på 8,1 procent. Rammen fordeler sig på følgende måde:

 • 6,82 procent går til generelle lønstigninger inklusive en forventet udmøntning fra reguleringsordningen.
 • 0,67 procent går til organisationsforbedringer og puljer med videre.
 • 0,01 procent går til forbedringer af blandt andet regler vedrørende fravær af familiemæssige årsager.
 • 0,6 procent fordeles i skønnet reststigning i perioden.

Sådan fordeler lønstigningen sig

Sygeplejerskernes generelle lønstigning på 6,82 procent udmøntes på følgende måde i overenskomstperioden:

Lønstigninger i 2018-2020
 • Pr. 1. april 2018 stiger lønnen med 1,10 procent
 • Pr. 1. oktober 2018 stiger lønnen med 1,30 procent
 • Pr. 1. oktober 2019 stiger lønnen med 1,00 procent
 • Pr. 1. januar 2020 stiger lønnen med 1,60 procent
 • Pr. 1. april 2020 stiger lønnen med 0,40 procent
 • Pr. 1. oktober 2020 stiger lønnen med 0,70 procent

Bemærk: sammenlagt giver disse tal 6,1 procent - oven i kommer den forventede udmøntning fra reguleringsordningen.

Reallønnen er forbedret, privatlønsværnet er væk

Den generelle prisudvikling i samme periode skønnes at være på 5,08 procent, så lønstigningerne forbedrer dermed sygeplejerskernes realløn.

Derudover er det omstridte privatlønsværn nu væk, så lønudviklingen på det offentlige område fremover kommer til at følge den private lønudvikling.

Tidslinje: godkendelse, kongres, TR-stormøde og urafstemning

 • 2. maj: Hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd godkendte enstemmigt alle tre generelle forlig - det regionale, det kommunale og det statslige. 
 • 9. maj: Hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd godkendte de specielle forlig på det kommunale og regionale område. På statens område forhandles de specielle krav frem til den 18. maj.
 • 14. maj: Kongressen gav deres formelle anbefaling af forliget på Dansk Sygeplejeråds kongres i Nyborg.
 • 17. maj: under DSR's kongres samles alle tillidsrepræsentanter til stormøde.
 • 18. maj: urafstemningen sættes i gang blandt alle de stemmeberettigede medlemmer.
 • 4. juni: det samlede afstemningsresultat offentliggøres.

Konfliktvarsler suspenderes

De varslede konflikter suspenderes, indtil resultatet af afstemningen er offentliggjort.

Ved et nej til forliget kan en konflikt træde i kraft på 5. dagen herefter.

Se også