OK18 Region og Kommune: Urafstemning

Dansk Sygeplejeråds stemmeberettigede medlemmer afgør, om det bliver et ja til OK18-forliget for kommuner og regioner.

Du har stemmeret til urafstemningen, hvis du senest den 1. maj 2018 er registreret som aktivt medlem af Dansk Sygeplejeråd (dog ikke, hvis du er senior).

Fristen for at stemme er den 3. juni kl. 23.59, og resultatet offentliggøres den 4. juni. 

Stem her!

Afgiv din stemme her - det tager under et minut.

Ja eller nej - hvad sker der så?

  • Hvis resultatet af urafstemningen bliver et ja, vil overenskomsten træde i kraft.
  • Hvis medlemmerne stemmer nej til overenskomstforliget, bliver der konflikt.

Hvad er en urafstemning?

Det er en afstemning, hvor alle de stemmeberettigede stemmer ved direkte valg og ikke gennem repræsentanter.

Urafstemning bruges blandt andet ved afstemning om faglige overenskomster.

Kilde: Wikipedia.