OK18 Region og Kommune: Urafstemning

Dansk Sygeplejeråds medlemmer stemte ja til OK18-forliget ved en urafstemning.

Et stort flertal af sygeplejerskerne stemte ja til det forlig, der blev indgået ved OK18. Dermed trådte den nye overenskomst i kraft med virkning fra 1. april 2018.  57,5 procent af de stemmebrettigede medlemmer i Dansk Sygeplejeråd deltog i afstemningen, og heraf stemte 91,1 procent ja. 

Se stemmeprocenten

57,5 procent af de stemmeberettigede sygeplejersker deltog i urafstemningen, og 91,1 procent af dem stemte ja.

Hvad er en urafstemning?

Det er en afstemning, hvor alle de stemmeberettigede stemmer ved direkte valg og ikke gennem repræsentanter.

Urafstemning bruges blandt andet ved afstemning om faglige overenskomster.

Kilde: Wikipedia.