OK18 Stat: Forlig

Se elementerne i det statslige forlig og find ud af, hvornår dine lønstigninger træder i kraft.

Forhandlingerne om nye overenskomster, OK18, er endt med forlig på både det regionale, det kommunale og det statslige område.

En enig Hovedbestyrelse i Dansk Sygeplejeråd godkendte den 2. maj alle tre generelle forlig, og den 9. maj de specielle forlig på det kommunale og regionale område. 

På statens område forhandles de specielle krav frem til den 18. maj.

De specielle forlig gælder for de enkelte organisationer eller særlige grupper i en organisation om løn, pension og arbejdstid - herunder også sygeplejerskernes.

Sådan er den økonomiske ramme

Den samlede ramme for det tre årige forlig er på 8,1 %. Rammen fordeler sig på følgende måde:

 • 6,07 % går til generelle lønstigninger - inkl. skøn for reguleringsordningen.
 • Reststigningen forudsættes at udgøre 1,5 % for hele perioden.
 • 0,53 % afsættes til særlige formål.

 

  Sådan fordeler lønstigningen sig

  De generelle lønstigninger udmønter sig på følgende måde:

  Lønstigninger i 2018-2020
  • Pr. 1. april 2018 stiger lønnen med 0,80 procent
  • Pr. 1. oktober 2018 stiger lønnen med 0,50 procent
  • Pr. 1. april 2019 stiger lønnen med 1,30 procent
  • Pr. 1. oktober 2019 stiger lønnen med 0,86 procent
  • Pr. 1. april 2020 stiger lønnen med 1,46 procent
  • Pr. 1. februar 2021 stiger lønnen med 0,68 procent

  Bemærk: Sammenlagt giver disse tal 5,6 procent - oven i kommer den forventede udmøntning fra reguleringsordningen.

  Reallønnen er forbedret, privatlønsværnet er væk

  Den generelle prisudvikling i samme periode skønnes at være på 5,08 procent, så lønstigningerne forbedrer dermed reallønnen.

  Derudover er det omstridte privatlønsværn nu væk, så lønudviklingen på det offentlige område fremover kommer til at følge den private lønudvikling.

  Næste skridt: vejledende urafstemning

  Når det samlede resultat af forhandlingerne foreligger, det vil sige efter den 18. maj, sendes det til vejledende urafstemning blandt DSR's medlemmer på statens område.

  DSR orienterer CO10 om resultatet af urafstemningen herefter.

  Aktørerne i de statslige forhandlinger

  CO10

  Centralorganisationen af 2010, CO10, er forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer på statens område, blandt andet Dansk Sygeplejeråd. CO10 repræsenterer ca. 40.000 medlemmer.

  CFU

  Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte og forhandler de generelle aftaler på statens område med Finansministeriet / Moderniseringsstyrelsen.

  SKAF

  CO10 og Lærernes Centralorganisation (LC) er gået sammen i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF).

  Læs mere om aktørerne 


   

  Se også