Endelige krav til OK21

De generelle og specielle krav ved overenskomstforhandlingerne 2021 er udvekslet med arbejdsgiver. Læs de generelle og specielle krav

Der bliver forhandlet om generelle og specielle krav

De faglige organisationers krav til de nye overenskomster var baseret på medlemmernes ønsker, som de faglige organisationer prioriterede og sendte til arbejdsgiverne. På samme måde sendte arbejdsgiverne deres krav til de faglige organisationer. 

Se kravene her:

To typer af krav

Ved overenskomstforhandlingerne forhandler lønmodtagere og arbejdsgivere om to typer krav - de generelle krav  og de specielle krav. 

Generelle krav

De generelle krav bliver forhandlet generelt for alle offentlige ansatte. På det regionale og kommunale område forhandles de generelle krav af Forhandlingsfællesskabet, som består af 51 faglige organisationer for offentligt ansatte i Danmark, herunder Dansk Sygeplejeråd. På det statslige område forhandler Centralorganisationernes Fællesudvalg. Forhandlingerne foregår med henholdsvis regioner, kommuner og staten på arbejdsgiversiden

Specielle krav

De specielle krav bliver forhandlet specifikt for din faggruppe. De forhandles af Sundhedskartellet, som består af 8 faglige organisationer i sundheds- og socialsektoren, herunder Dansk Sygeplejeråd. Forhandlingerne foregår med henholdsvis kommunerne og regionerne på arbejdsgiversiden. På det statslige område foregår forhandlingerne mellem CO10 og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som hører under Skatteministeriet.. 

 

Se også