OK21: Arbejdspladser udtaget til strejke

Se de arbejdspladser i regioner og kommuner, hvor DSR har udtaget sine medlemmer til strejke. Hvis du er omfattet, får du direkte besked.

Arbejdspladser til strejke udvælges af hovedbestyrelsen

Strejke besluttes af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse, der også beslutter, hvilke arbejdspladser der skal udtages til strejke. For at kunne varsle strejke skal DSR udvælge minimum 10% af de ansatte på de områder, der varsles strejke for.

Læs, hvor de 10% kommer fra og hvordan arbejdspladserne udvælges.

Disse arbejdspladser er udtaget til strejke

DSR har 22. april 2021 udtaget godt 5.300 medlemmer til strejke fordelt på alle regioner / kredse og kommuner i hele landet.

Se regionale arbejdspladser udtaget til strejke (kræver login)

Se kommunale arbejdspladser udtaget til strejke (kræver login)

Hvornår træder konflikten i kraft?

Den lovligt varslede konflikt vil træde i kraft fra midnat mellem torsdag d. 20. maj og fredag d. 21. maj, hvis der ikke er opnået et nyt forhandlingsresultat inden, som kan sendes til urafstemning blandt DSR's medlemmer. Forligsinstitutionen kan dog vælge at udskyde konflikten for at give mulighed for yderligere forhandlinger. Læs mere om det her.