OK21: Debatoplæg

Din overenskomst skal fornyes. Vi har derfor spurgt, hvad der er vigtigst for dig, at vi tager med til forhandlingsbordet? Indsamlingen af ønsker er nu afsluttet.

_MG_1531
KÆRE SYGEPLEJERSKE  

Mere i løn? En mere attraktiv arbejdsplads? Bedre muligheder for kompetenceudvikling? Din overenskomst skal fornyes. Overenskomst sætter rammen for løn, arbejdstid, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, pension og meget andet. Vi skal forhandle med arbejdsgiver om, hvilke vilkår der skal gælde på din arbejdsplads.

Hvad er vigtigst for dig, at vi tager med til forhandlingsbordet? Fortæl os om det. Fra i dag vil vi indsamle dine og DSRs øvrige medlemmers ønsker til forhandlinger om fornyelse af overenskomsten, OK21.

DSR er en del af Sundhedskartellet og forhandler sammen med alle de øvrige offentligt ansatte i Forhandlingsfællesskabet. Vi har valgt at sætte fokus på tre temaer ved OK21: 

  1. Din løn 
  2. En attraktiv arbejdsplads for dig
  3. Din kompetenceudvikling

Men hvordan skal de prioriteres? Når vi kender dine ønsker, kan vi drøfte og prioritere vores krav i Sundhedskartellet, inden vi sender dem til arbejdsgiverne. Helt som vi plejer.

Forhandlinger i en corona-tid

I lyset af coronakrisen er hele OK21 naturligvis ekstra uforudsigelig. Ingen ved hvordan økonomien udvikler sig, men økonomiske eksperter forudsiger, at vi går en svær tid i møde. Samtidig har du og dine kolleger stået med i forreste række og løftet en ekstraordinær stor sundhedsopgave under corona-krisen. Det har øget forventningerne til de kommende overenskomstforhandlinger.

Der er ingen tvivl om, at sammenstødet mellem en økonomiske krise og forventningerne om flere penge i lønningsposen, vil gøre OK21 til en vanskelig overenskomstforhandling. Alt kan ske, og vi er klar! Når vi står sammen, klarer vi også den udfordring.

Dine ønsker er udgangspunkt for vores forhandlinger

De ønsker, du giver os nu, bliver vores udgangspunkt for arbejdet med OK21. Fortæl os derfor, hvad du synes. Det er nemt og tager kun få minutter. Tal med din FTR, TR eller kreds, hvis du har spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Grete Christensen

Formand for Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet

 

Romar


DIN LØN

Lønnen er altid et af de helt store emner ved en overenskomstforhandling. Selvom det er krisetid, skal reallønnen stadig sikres. Vi vil sammen med de andre faglige organisationer lægge maksimalt pres på arbejdsgiverne for at få de bedst mulige resultater.

Coronakrisen får stor betydning for OK21. De økonomiske eksperter forventer, at samfundsøkonomien falder med 4,1 procent. Det vil formentlig betyde, at lønudviklingen i den private sektor bliver lavere, end man hidtil havde forventede. Det har betydning for din løn, selvom du er ansat i en region eller kommune. Det skyldes den såkaldte reguleringsordning. Den sikrer, at de offentlige lønninger følger med de private lønninger opad i gode tider, men sætter også en grænse for offentlige lønstigninger i dårlige tider.

Derfor bliver lønstigninger et væsentligt omdrejningspunkt i forhandlingerne. Vores mål er, at din løn som minimum kan sikre din købekraft, så du har råd til at købe de samme varer i morgen, som du kan i dag.

Vi mener også, at der skal være bedre rammer for den lokale løndannelse, så du har nemmere ved at få andel i de lokale lønmidler. Det vil sige den løn, der gives for særlige opgaver, funktioner eller kompetencer.

Hvordan mener du, vi skal prioritere ved OK21, når det handler om løn? 

 

_MG_1739x


EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS FOR DIG

Det er vigtigt, at du har et arbejdsliv, hvor der er balance mellem arbejde, fritid og hvile. Du løser hver dag vigtige og nødvendige opgaver på et højt kvalificeret niveau. Men det kan du kun gøre, når rammer og vilkår for dit arbejde er gode og sunde. Vi mener derfor, at attraktive arbejdspladser og et godt arbejdsmiljø er vigtige temaer ved OK21.

Der er mange muligheder for at skabe attraktive arbejdspladser i sundhedsvæsenet. Det kræver vilje fra arbejdsgivernes side. Nogle af de muligheder vi vil pege på er, at der skal være valgfrihed mellem afspadsering og udbetaling af over-/merarbejde og særydelser, at vagtbelastningen skal nedsættes og den enkelte skal have større indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden.

Under corona-epidemien har arbejdsgiverne krævet en udstrakt grad af fleksibilitet fra din og kollegernes side. Krav som alle har forsøgt at imødekomme under den ekstraordinære situation, som Danmark stod i. Grænsen for fleksibilitet er imidlertid nået. Kræver arbejdsgiverne yderligere fleksibilitet, vil vi kæmpe imod. Vi vil nemlig værne og beskytte dit arbejde, din fritid og sundhed.

Hvad mener du, vi skal prioritere ved OK21, når det handler om attraktive arbejdspladser? 

 

_19B4923x


DIN KOMPETENCEUDVIKLING

Kompetenceudvikling er nødvendigt gennem hele dit arbejdsliv. Det er arbejdsgivernes ansvar, at du får mulighed for løbende at udvikle din faglighed. De opgaver, som du møder, bliver stadig mere komplekse. Det kan f.eks. være nye tværfaglige funktioner eller indgående specialistviden, som stiller krav til dine kompetencer.  Gode rammer for din efter- og videreuddannelse er afgørende, hvis du fortsat skal løfte opgaverne med høj kvalitet til gavn for patienter og borgere.

Vi vil derfor sætte fart på den kompetenceudvikling, der allerede foregår rundt om på arbejdspladserne. Det kunne bl.a. ske gennem en form for opsparingskonto for den enkelte medarbejder, der kan konverteres til uddannelsesdage eller til betaling af kompetenceudvikling.

Vores mål er at forpligte arbejdsgiverne på, at du og dine kollegaer skal være fagligt rustede til at møde sundhedsvæsenets udfordringer – både nu og i fremtiden.

Hvad mener du, vi skal prioritere ved OK21, når det handler om din kompetenceudvikling? 

 

Tilbage til OK21-Temasiden >