OK21: Slutopgørelse

Send dokumentation ind til slutopgørelsen, hvis du tidligere har søgt om strejkeunderstøttelse. Har du aldrig søgt om strejkeunderstøttelse, kan du ikke længere søge om denne.

 

Slutopgørelse og ansøgning om strejkeunderstøttelse
  • Har du søgt om strejkeunderstøttelse tidligere, kan du sende den sidste dokumentation ind i forbindelse med slutopgørelsen.
  • Har du ikke søgt om strejkeunderstøttelse tidligere, er det ikke længere muligt at søge om dette.

Hvilke dokumenter skal jeg indsende til slutopgørelsen?

Til slutopgørelsen skal du fx sende os din lønseddel for september, dokumentation for timer i nødberedskab, dagpengespecifikationer, efterreguleringer af lønnen fra arbejdsgiver og lign.

Det er vigtigt, at du sender alle dine relevante dokumenter til os, da vi skal bruge dem til at foretage en korrekt slutopgørelse samt indbetale til din pension.
 

GÅ TIL SLUTOPGØRELSE