OK21 Stat

Din overenskomst som statsansat sygeplejerske skal forhandles i 2021 (OK21).

Læs debatoplægget

Få svar på, hvad Dansk Sygeplejeråd lægger vægt på i OK21-forhandlingerne.

​DSRs krav til arbejdsgiverne

Her finder du de krav, DSR har sendt til staten via de to paraplyorganisationer CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg ) og CO10 (Centralorganisationen af 2010) 

Få seneste nyt på mail

Når der er nyt om OK21-forhandlinger på statens område, vil vi holde dig orienteret igennem nyhedsbreve. Derfor er det vigtigt, at din medlemsprofil på dsr.dk er opdateret med den korrekte arbejdsplads og mailadresse. Opdatér din profil


Sådan foregår OK-forhandlingerne på statens område

Efter endt indsamling af medlemmernes forslag til krav, skal de drøftes på Hovedbestyrelsens møde i juni 2020. Her udtages og prioriteres de endelige krav, der fremsættes til OK21.

Selve overenskomstforhandlingerne starter med de generelle forhandlinger i januar 2021.  Her bliver de generelle krav forhandlet for alle ansatte på statens område . Det er for eksempel bedre løn, ferie og barsel. Det er også her, man aftaler, om der skal afsættes midler til organisationsaftalerne. De generelle forhandlinger føres af CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) på arbejdstagersiden. Vi er her repræsenteret via vores centralorganisation CO10 (Centralorganisationen af 2010).


Når de generelle forhandlinger er afsluttet, starter forhandlingerne om organisationsaftalerne. Der forhandler vi igennem vores centralorganisation CO10. DSR har en plads i CO10’s bestyrelse og har derfor mulighed for at få indflydelse på de enkelte krav, og hvordan de skal prioriteres.


Hvornår sker hvad?