OK21 Stat

Din overenskomst som statsansat sygeplejerske skal forhandles i 2021

Overenskomstforhandlinger for statsansatte sygeplejersker

Overenskomsten for sygeplejersker ansat i staten skal fornyes. Overenskomsten sætter rammen for løn, arbejdstid, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, pension m.m, og Dansk Sygeplejeråd har forhandlet med arbejdsgiver om, hvilke vilkår der skal gælde på din arbejdsplads. På denne side kan du løbende holde dig opdateret på OK21-forhandlingerne.

Den nye overenskomst trådte i kraf 1. april 2021

Læs aftalen på det statslige område 

Resultat fra urafstemning om OK21-aftale for staten

DSR’s statsansatte medlemmer har ved urafstemning taget stilling til de indgående OK21-aftaler.

Læs resultatet her 

Vejledende urafstemning om OK21-aftale for staten

DSR’s statsansatte medlemmer tager stilling til den indgåede statslige aftale ved en vejledende urafstemning 12. - 24. marts. Resultatet offentliggøres 25. marts.

Vær opmærksom på, at du som ansat i staten også kan deltage i afstemningen om OK21-aftalerne for regioner og kommuner.

Vejledende afstemning betyder, at DSR's Hovedbestyrelse tager stilling til resultatet, efter de statsansatte medlemmer har stemt.

Læs mere om urafstemningen

Aftale på statens område er indgået

Parterne på det statslige område er nået frem til en aftale om overenskomstfornyelse for de næste tre år.  

Læs DSR's nyhed om aftalen på det statslige område

​DSR's krav til arbejdsgiverne

De samlede krav er indsamlet og indgår nu i forhandlingerne med arbejdsgiverne.

Se kravene, som DSR har sendt til staten via de to paraplyorganisationer CFU og CO10

Læs debatoplægget

Dine ønsker er udgangspunktet for, hvad DSR tager med til forhandlingsbordet. Vi har skrevet et debatoplæg, hvor du kan blive klogere på, hvad DSR lægger vægt på i OK21-forhandlingerne.

DSR's debatoplæg til OK21

Sådan foregår OK-forhandlingerne på statens område

Efter endt indsamling af medlemmernes forslag til krav, skal de drøftes på Hovedbestyrelsens møde i juni 2020. Her udtages og prioriteres de endelige krav, der fremsættes til OK21.

Selve overenskomstforhandlingerne starter med de generelle forhandlinger i januar 2021.  Her bliver de generelle krav forhandlet for alle ansatte på statens område . Det er for eksempel bedre løn, ferie og barsel. Det er også her, man aftaler, om der skal afsættes midler til organisationsaftalerne. De generelle forhandlinger føres af CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) på arbejdstagersiden. Vi er her repræsenteret via vores centralorganisation CO10 (Centralorganisationen af 2010).

Læs, hvem de er, og hvem de også repræsenterer 

Når de generelle forhandlinger er afsluttet, starter forhandlingerne om organisationsaftalerne. Der forhandler vi igennem vores centralorganisation CO10. DSR har en plads i CO10’s bestyrelse og har derfor mulighed for at få indflydelse på de enkelte krav, og hvordan de skal prioriteres.


Hvornår sker hvad?