Realløn: Det betyder det

Reallønnen er blevet sikret gennem overenskomstforhandlingerne i OK21. Læs, hvad realløn dækker over, og bliv klogere på, hvad det betyder, at reallønnen er blevet sikret.

Reallønnen er sikret ved OK21-forhandlingerne

Lønsedlen kan meget vel se ens ud år efter år, men din løn kan godt falde i værdi. Det skyldes, at priserne hele tiden stiger en lille smule. For at sikre din realløn, skal lønnen stige mere end priserne.

Reallønnen er blevet sikret ved overenskomstforhandlingerne i 2021, men hvad dækker 'realløn' over, og hvad betyder det, at den er blevet sikret? Læs videre og bliv klogere på realløn og reallønssikring. 

Lønforbedringer sikrer din realløn

Priserne på alt, du køber, ændrer sig hele tiden. Normalt stiger priserne hele tiden en lille smule. Det betyder, at det bliver dyrere for dig at købe de samme varer i fremtiden, end det er i dag. Derfor er det vigtigt, at din løn løbende stiger, når priserne stiger.

Reallønnen (eller købekraften) er et udtryk for, hvor meget du kan købe for din løn, i takt med at priserne stiger. Ved reallønnen skelner vi mellem reallønssikring og reallønsudvikling:

  • Reallønssikring: For at sikre din realløn skal lønnen stige lige så meget som prisudviklingen. I det tilfælde kan du købe de samme varer, som du plejer. 
  • Reallønsudvikling: Hvis lønnen stiger mere end priserne, er der tale om en reallønsudvikling. I det tilfælde kan du købe flere eller dyrere varer, end du plejer.

Lønforbedringer aftaler vi under overenskomstforhandlingerne. Lønforbedringerne skal være med til at sikre og udvikle din realløn. Størstedelen af lønudviklingen kommer fra de generelle lønforbedringer og en mindre del fra konkrete ændringer, fx et højere erfaringstillæg.

De generelle lønforbedringer bliver spredt ud i mindre bidder på forskellige tidspunkter, så den enkelte lønforbedring kan virke ganske lille. Men hver eneste lønforbedring er et resultat, vi forhandlet med arbejdsgiverne om at få i hjem. Ingen af dem kommer af sig selv, og til sammen sikrer de mange små lønforbedringer, at din realløn bliver udviklet, så du kan købe flere ting for dine penge.

OK21 udvikler din realløn

Prisudviklingen de næste tre år vil blive på 3,95 procent. Det forventer de økonomiske vismænd. I aftalerne fra OK21 er der aftalt generelle lønforbedringer på 5,02 procent i regioner og kommuner over den treårige overenskomstperiode. Fordi lønnen stiger mere end priserne, er der tale om en reallønsudvikling. Når de tre år er gået, kan du købe mere for din løn, end du kan nu.

Lønnen til sygeplejersker bliver også løftet via penge, der er afsat til organisationsmidler og særlige puljer.

Lavt- og ligelønspuljen har betydning for sygeplejersker ved OK-forhandlingerne

Organisationsmidlerne har betydning for sygeplejersker ved OK-forhandlingerne

Reguleringsordningen kan ændre på de generelle lønforbedringer

Reguleringsordningen fortsætter ved siden af de generelle lønforbedringer. En gang om året sammenligner reguleringsordningen lønudviklingen for privatansatte med offentligt ansatte. Er den offentlige lønudvikling højere end den private, bliver de generelle lønstigninger lidt mindre. Omvendt bliver de generelle lønstigninger lidt højere, hvis den offentlige lønudvikling er lavere end den private.

Lønudviklingen i det private og det offentlige følges nogenlunde ad. Tal fra Danmarks Statistik viser, at lønnen på det private arbejdsmarked er steget med 39,8 procent siden 2005. I samme periode er lønnen for sygeplejersker på sygehuse steget med 38 procent.

Sygeplejersker på sygehuse og privatansatte har begge oplevet en reallønsudvikling siden 2005, fordi deres løn er steget mere end prisudviklingen, der har været på 24,5 procent.

Graf viser løn- og prisudvikling

Grafen viser, hvordan lønnen har udviklet sig for offentligt og privatansatte siden 2005. Grafen viser samtidig, hvordan den tilsvarende prisudvikling har været siden 2005.