Sygeplejerskernes løn - indlæg og holdninger

Sygeplejerskernes løn, lønefterslæb og ligeløn er ofte emner i medierne og den offentlige debat. Følg med her, hvor vi har samlet indlæg og holdninger efter sygeplejerskernes nej til OK21-aftalen ved urafstemningen, som blev offentliggjort den 25. marts 2021.

Sygeplejerskernes løn og lønefterslæb i medierne og den offentlige debat 

Sygeplejerskernes løn og manglen på ligeløn i forhold til faggrupper med samme uddannelse, opgaver og ansvar er løbende til debat. Find indlæg og artikler fra medierne nedenfor.

Oversigten opdateres løbende.

 

13. april 2021

 

Debatindlæg i Netavisen Pio 

Af Signe Hagel Andersen, næstformand i dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden
 

Sygeplejerskernes lønproblem handler derfor ikke bare om os selv og den uretfærdigt dårlige lønindplacering, sygeplejersker fik med Tjenestemandsreformen i 1969. Men om at vi skal have et veldrevet sundhedsvæsen, hvor arbejdsgiverne, både for vores arbejdsmiljø og patienternes skyld, vil investere i at få sygeplejerskerne til at blive i længere tid.

Derfor, kære arbejdsgivere, kære politikere, den opgave der skal løses, kræver at I tager os alvorligt og anerkender, at vores problem også er jeres.

Læs hele debatindlægget i Netavisen Pio

 

12. april 2021


Debatindlæg i Altinget: "Kvinfo: Kønsstereotyper fastholder løngabet mellem mænd og kvinder"

Af Henriette Laursen, direktør i Kvinfo


Kvinfo anbefaler regeringen og Folketinget at gå positivt ind i overvejelserne om en lønreform til at skabe ligestilling mellem faggrupperne i den offentlige sektor. 

Vi er nødt til at se virkeligheden i øjnene og anerkende, at arbejdsmarkedets parter ikke har været i stand til at sikre ligeløn. Hvis vi bliver ved med at henvise til den danske arbejdsmarkedsmodel, risikerer vi, at der aldrig kommer en løsning på problemet med uligeløn i Danmark.

Læs hele debatindlægget i Altinget

Debatindlæg i Sjællandske Medier: "Sygeplejersker har fået nok -politikere må sikre ligeløn"

Af Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd
 

Nogle har kaldt det en umulig opgave at løfte lønnen i de kvindedominerede fag: Det er for svært, for dyrt, og ansvaret lander i et ingenmandsland mellem Christiansborg og overenskomstsystemet. Jeg er ikke enig. Det er rigtig nok dyrt, og måske også svært, men det er ikke umuligt. Det handler om vilje, og ingen skal bilde mig ind, at vi i et rigt land som Danmark ikke har råd til at sikre, at det ikke er vores køn, der afgør, hvad vi får i løn.

Efter flere år med effektiviseringer, mangel på kollegaer og nu corona er bægeret på alle måder fyldt op. Og for mange sygeplejersker er lønnen det, der lige nu får det til at flyde over. Sygeplejerskerne er trætte af pæne ord, lovsange og honninghjerter - de vil have løn, der matcher deres kompetencer, hårde arbejde og store ansvar.

Læs debatindlægget i Sjællandske Medier

Debatindlæg i Arbejderen: "Absurd løn"

Af Christina Windau Hay Lund, næstformand for DSR Kreds Nordjylland
 

Kunne du forestille dig at blive trukket i løn, fordi du havde ydet en ekstraordinær indsats under corona? Eller at du fik mindre i løn, udelukkende fordi flest i dit fag var kvinder?

De fleste vil nok hovedrystende afvise de to ovennævnte eksempler. De er for absurde. Det er de – men de er desværre også virkelighed for vores sygeplejersker.

Læs hele debatinglægget i Arbejderen 

Debatindlæg i Berlingske: "Hallo regering! 60erne har ringet, de vil gerne have deres reform tilbage"

Af Karen Bro, journalist og tidligere chefredaktør


Kvinders arbejde er ofte blevet overset i historieskrivningen, og det forsøger man i kunstens verden i disse år at gøre noget ved. Jeg har for længst forstået, at kulturens verden ikke ligger højt på den politiske agenda, så min beskrivelse af kunstens fremsynede tilgang gør formodentlig ikke noget stort indtryk på magthaverne. Lad mig derfor sige det på en mere kontant måde. Jeg har en klar forventning om, at en socialdemokratisk regering vil kæmpe de lavtlønnedes sag og gøre op med åbenlys uretfærdighed. Nu har den muligheden. 2021 venter i spænding.

Læs hele debatindlægget på Berlingske.dk


Den 7. april 2021

 

Debatindlæg i Herning Folkeblad: "Sygeplejersker – ja"

Af Alev Vejvad
 

Tusinder af mennesker kan takke sygeplejersker og hjemmesygeplejersker for deres uselviske tjeneste og for øget velbefindende. De arbejder 365 dage om året - også hvor andre holder fri. De kommer søde og hjælpsomme og giver gode råd og for mange nyt livsmod og håb. Deres indsats er ikke tilstrækkeligt påskønnet. At støtte sygeplejersker er at vise samfundssind! Derfor foreslår jeg, at de alle skal have mindst 450.000 kroner i årsløn og desuden en ekstra uges betalt ferie.

(Findes ikke online, men ovenstående er debatindlæggets fulde ordlyd)

Blogindlæg i Jyllands-Posten: "Sygeplejerskerne har sagt nej tak til almisser"

Af Utku Hayri Güzel, virksomhedskonsulent i Aarhus Kommunes integrationsafdeling

 

Sammendrag: Sygeplejerskernes nej er også en advarsel til Dansk Sygeplejeråd og forhandlerne, som nemlig fortalte sygeplejerskerne, efter forliget var indgået, at de helst skulle stemme ja til OK21, da de mente, at resultatet var det bedst opnåelige under en global pandemi. Jeg kunne ikke være mere uenig med rådet (DSR). Selvfølgelig skal man ikke bare stemme ja til en overenskomst, fordi man er bange for udfaldet. Hvis ikke sygeplejerskerne skal kræve mere i løn efter et helt år med corona, hvor de gang på gang er blevet rost til skyerne, hvornår skulle de så kræve det?

Læs hele blogindlægget

Debatindlæg i Avisen Danmark: "Løn som fortjent? Heldigvis ikke!"

Af Rasmus Elkjær Larsen, præst og byrådsmedlem for De Konservative i Aabenraa
 

Sammendrag: Sygeplejerskerne har stemt nej til 5 procent mere over de næste tre år. De siger, de er mere værd. Pædagogerne mener modsat at ca. 5 procent er passende. Det rejser spørgsmålet om, hvad et menneske er værd? Sandheden er, at de fleste af os har fået meget mere end fortjent, og den investering, samfundet har lagt i enhver af os, er en gave, vi selv skal tage ansvar for. Det gør vi ved at værdsætte andre og behandle alle med værdighed og være opmærksomme på dem, der har ekstra brug for det.

Læs hele debatindlægget.

 

Den 5. april 2021


 

Debatindlæg i Politiken: Læge: "Sygeplejerskerne fortjener bedre" 

Af Søren Valgreen Knudsen, læge og socialdemokratisk regionsrådskandidat


Sammendrag: Hvis dette historiske lønefterslæb alene skal løses ved overenskomstforhandlinger, vil det tage over 700 år. Selv om hverken jeg eller andre udefrakommende skal blande sig i forhandlingerne, så har vi i mere end 40 år har haft en lov om ligeløn i Danmark. Ligelønsproblematikken er skabt politisk, og kan og skal derfor også adresseres politisk. Regeringen bør i mine øjne derfor tage initiativ til at sikre ligeløn ved at lave en lønreform og afsætte midler på finansloven til en lønpulje, der kan fungere ved siden af overenskomstforhandlingerne.

Læs hele debatindlægget.

 

Den 3. april 2021

 

Debatindlæg i Politiken: Sygeplejerske: "Vi er velfærdsstatens frontlinjekæmpere. Men vores løn er nærmest pinlig"

Af Nicoline Sjøberg, sygeplejerske


Sammendrag: Man siger, at sygeplejersker udfører livsvigtige funktioner for vores samfund. Alligevel er arbejdets værdiansættelse lav, og arbejdsvilkårene dybt kritisable. Som sygeplejersker er der grænser for, hvor meget vi kan holde til, og hvor meget vi vil finde os i.

I torsdags kom afgørelsen. Den aftale, som Dansk Sygeplejeråd har brugt vinteren til at forhandle hjem, blev stemt ned af medlemmerne. Vi har fået nok.

Læs hele debatindlægget.
 

Den 2. april 2021

 

Debatindlæg i Politiken: Sygeplejerske: "Tag ikke fejl. ’Kaldet’ er dødt. Stendødt. Nu vil vi bare gerne have en fair løn"

Af Christian B. Kummerfeldt, anæstesi- og intensivsygeplejerske på Rigshospitalet.


Sammendrag: Mange forlader faget, og her er den lave løn sammenholdt med et stort arbejdspres og ansvar absolut vigtigste årsag, viser alle undersøgelser. Og tag ikke fejl. ' Kaldet', som man talte om i gamle dage, er dødt. Stendødt. Den brede masse af sygeplejersker i dag føler sig ikke ' kaldet' til noget som helst. Vi er tværtimod højt specialiserede fagprofessionelle, der ligesom alle andre også i høj grad motiveres af løn og ordentlige forhold.

Læs hele debatindlægget

 

Den 31. marts 2021

 

Debatindlæg i Jyllands-Posten: Sygeplejerskers faglige stolthed har svært ved at håndtere, at der er for få ansatte og for mange opgaver

Af Mette Marie Thomsen, sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant

 

Sammendrag: Der er omfattende og solid videnskabelig dokumentation for, at stor travlhed hos sygeplejersker og antallet af patienter per sygeplejerske er den stærkeste udslagsgivende faktor for patientsikkerhed, herunder risiko for død, komplikationer og forlænget indlæggelsestid. Effektiviseringsbestræbelser og besparelser rammer ofte lønsummen, og det har dokumenterede konsekvenser for patientsikkerheden, når personalenormeringerne beskæres.

Læs debatindlægget på jp.dk 


Den 30. marts 2021

 

P1 Debat: Mere værd? 

Med Nanna Susé, medstifter af "Foreningen af danske sygeplejersker" og sygeplejerske på Herlev Hospital, Alex Vanopslagh, politisk leder, Liberal Alliance, Pernille Skipper, politisk leder, Enhedslisten, Thomas Bernt Henriksen, erhvervsredaktør, Berlingske.


Sammendrag: Nanna Susé stemte nej til overenskomstaftalen, fordi hun ville have en højere løn. Og det vil hun af to grunde – den første er, at det er en historisk uligeløn, der er uretfærdig og det andet er, at vi har et sundhedsvæsen, der har svært ved at fastholde og rekruttere sygeplejersker.

Alex Vanopslagh mener, at lønefterslæbet skal løses indenfor overenskomstforhandlingerne, og det har Dansk Sygeplejeråd været for dårlige til at forhandle. Modsat mener Pernille Skipper, at det er et politisk ansvar at revurdere lønhierarkiet, da lønrammerne til overenskomstforhandlingerne er for snævre til at lønefterslæbet fra 1969 kan udlignes.

Hør hele debatten i P1 Debat her 

Debatindlæg i Jyllands-Posten: "Det er nu, vi skal bakke vores coronahelte op"

Af Jens Henrik Thulesen Dahl, uddannelsesordfører i Dansk Folkeparti.


Sammendrag: Sygeplejerskerne har netop stemt nej til overenskomsten, og det er forståeligt. For hvad hjælper det egentlig, at en hel masse offentligt ansatte får den samme procentuelle lønstigning, når nogle af faggrupperne har en grundløn, der er væsentligt lavere end andre? Danmark har brug for et system, der kan sikre balance i lønhierarkiet, og man må bare konstatere, at tjenestemandsreformens system ikke giver os noget, der minder om en rimelig balance.

Læs debatindlægget på jp.dk 

Politisk kommentar i Børsen: Sygeplejerske-nej kan blive regeringsproblem

Af Helle Ib, politisk kommentator 


Sammendrag: Mette Frederiksen har som S-formand og statsminister på en række felter forsøgt at omfavne de offentligt ansatte - med anerkendende ord om frontpersonale, med løfter om en tillidsreform, velfærdslov, mere personale - og tidligere ved de ophidsede overenskomstforhandlinger i 2018, hvor Mette Frederiksen efterfølgende angreb den borgerlige regerings tilgang. Men der tegner sig ikke et flertal for at afsætte en større milliardpulje til at sikre højere løn til de typiske kvindefag i det offentlige – derfor kommer diskussionen til at fortsætte længe. 

(Findes ikke online)

Debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis: "Den ulighed er ikke til at leve med"

Af Kjell Nilsson 


Sammendrag: Verden så meget anderledes ud med kønsroller og ligestilling i 1969. Men i dag må vi alle da kunne indse, at den ulighed kan vi ikke leve med – og endnu mindre forsvare! Det må da være beskæftigelsesminister Peter Hummelgård (S) og Folketingets politikere selv kunne indse og gøre noget ved! 

(Findes ikke online)

Debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende: "Sygeplejersker fortjener mere"

Af Søren Valgreen Knudsen, læge og regionsrådskandidat (S)


Sammendrag: Som nyuddannet læge fik jeg den første måned udbetalt det samme i løn som en sygeplejerske med 25 års erfaring. Det er ikke retfærdigt, og bør reguleres. Om det er rigtigt eller ej, at sygeplejerskerne har stemt nej til deres overenskomst, vil jeg ikke blande mig i, men jeg forstår udmærket godt, at de er frustrerede.

Læs hele debatindlægget her.
 

Den 28. marts 2021

 

Analyse i Altinget: "Sygeplejersker styrer mod umulig konflikt, hvor gevinsten højst er endnu et honninghjerte"

Af Søren Elkrog Friis
 

Sammendrag: Der kommer ikke noget ud af, at sygeplejerskerne har stemt nej til overenskomstaftalen. Dels på grund af den nuværende situation, hvor vi står i slutfasen af en pandemi, og dels fordi, der ikke er opbakning fra de andre faggrupper. Kampen skal alene tages med politikerne - for rundt om forhandlingsbordet med arbejdsgiverne har sygeplejerskerne allerede fået det største stykke af kagen. 

Læs hele analysen

Ekstra Bladet mener: "Hold med dem"

Sammendrag: Vi forstår godt, at sygeplejerskerne har stemt nej til overenskomstaftalen. De skal ikke tage sig til takke med ros og anerkendelse – der skal flere penge på bordet. Pengene skal komme fra de såkaldte ’kolde hænder’, der i stigende grad har sat sig på pengekassen i velfærdssamfundet. En herskende klasse af projektmagere og bureaukrater har succes med at gøre det danske velfærdssamfund til sit eget beskæftigelsesprojekt. 

Læs hele artiklen.

Blogindlæg i Jyllands-Posten: "Sygeplejerskers ligelønskamp er for hele samfundet" 

Af Harun Demirtas, sygeplejerske og kredsnæstformand i DSR Kreds Hovedstaden

 

Sammendrag: Mange taler om de få sygeplejerskestemmer, som vendte flertallet og sendte sygeplejerskerne mod konflikt. Men ingen må være i tvivl om, at langt de fleste af dem, som har stemt ja, er lige så utilfredse som dem, der stemte nej. Det er en ligestillingskamp, vi kæmper, og det gavner ikke alene os, men hele samfundet.

Læs hele blogindlægget.

 

Den 27. marts 2021

 

DR Deadline, kl. 22.30: Interview med sygeplejerske Vibeke Kline Lange Frost og forsker Astrid Elkjær

Sammendrag: Sygeplejerskernes lønefterslæb skyldes Tjenestemandsreformen af 1969. Sygeplejerskernes profession skal tilpasses nutiden. Politikerne skal løse efterslæbet. Vil man gerne rekruttere og fastholde medarbejdere i et fag, bliver man nødt til at lønne derefter. Det skal kunne betale sig at uddanne sig.

Se hele interviewet (13:25 min. inde i udsendelsen)

Kommentar i Politiken: "Strejkevåbnet er for længst blevet udstillet som ubrugeligt for sygeplejerskerne"

Af Kristian Madsen
 

Sammendrag: Det bliver svært at overtale regeringen til at åbne op for en lønningspose på statens vegne. Presset vil stige i de kommende uger fra fagbevægelsen, og Enhedslisten og SF, der altid kan finde nogle milliarder til store offentligt ansatte vælgergrupper, vil kapitalisere på sagen. Men det er svært at forestille sig, at Hummelgaard vil åbne en statslig Pandoras lønningspose for sygeplejerskerne, der formentligt igen må nøjes med et skulderklap og en højstemt lovsang fra de varme lande.

Læs hele kommentaren

Leder i Information: "Et nej til historisk ulighed"

Sammendrag: Sygeplejerskernes utilfredshed skyldes ikke kun et simpelt regnestykke om, at det voldsomme arbejdspres under pandemien skal kunne aflæses på lønkontoen. Sygeplejerskernes nej handler også om årtiers ulige lønforhold i forhold til lignende fag som lærere og politibetjente. Derfor er der behov for politisk handling - ikke kun for at fjerne uligheden mellem mande-og kvindefag, men for at velfærden kan hænge sammen.

Læs hele lederen.

Debatindlæg i Midtjyllands Avis: "Lige muligheder for sygeplejersker og pædagoger" 

Af Thomas Tonsberg Schlie, kandidat til Silkeborg byråd for Venstre

 

Sammendrag: Ulighed er med til at udvikle os, men alle skal have lige muligheder. Derfor skal vi gøre op med tjenestemandsreformen fra 1969, så vi giver lige muligheder og fairness overfor eksempelvis sygeplejersker og pædagoger. I Danmark, som foregangsland på det sociale område og indenfor ligestilling, skal vi give løn efter uddannelse, og ikke efter køn. Det er hverken rødt, blåt eller grønt - det er simpel fairness at give lige muligheder for at skabe sig et godt arbejdsliv.

(Indlægget findes ikke online)

 

Den 26. marts 2021

 

Debatindlæg i Jammerbugt Posten: "Tak til sygeplejersker og alle i sundhedssektoren"

Af Ole Stavad, medlem af regionsrådet i Region Nordjylland for Socialdemokratiet

 

Sammendrag: Lønnen er naturligvis vigtig. Også fordi det signalerer, hvor vigtigt vi som samfund anser en opgave for at være. Her tror jeg bestemt, der er noget fra fortiden, som vi trænger til at få rettet op på. Historisk er typiske ”kvindefag” blevet nedvurderet lønmæssigt. Det er en arv, som vi stadig slæber rundt på. Det bør der rettes op på. Det er jo ikke mindst de fag og de opgaver, der løses af disse medarbejdergrupper, der får Danmark til at hænge sammen som et af verdens bedste lande.

Læs hele debatindlægget her.
 

Den 18. marts 2021

 

Debatindlæg i Altinget og på dsr.dk: DSR: "Uligeløn er strukturel sexisme skabt af politikerne. Derfor er det dem, der skal løse problemet"

Af Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd


Sammendrag: Først og fremmest er lavere løn til kvindedominerede fag åbenlyst uacceptabelt. Det er strukturel sexisme. Men det handler også om at kunne få samfundet og velfærden til at hænge sammen.

Det er på tide, at vi opgiver illusionen om, at ligeløn kommer af sig selv, eller at overenskomstsystemet pludselig løser det. Intet gennem de seneste 50 år tyder på, at det kommer til at ske. Derfor må politikerne på banen og vise, at de ønsker et mere lige samfund.

Læs hele debatindlægget her.
 

Oversigten indeholder ikke indlæg fra før den 18. marts.

Mere om OK21