Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

OK24 Staten

Læs om overenskomstforhandlingerne på det statslige område i 2024.

Logo OK 24, DSR

Ny overenskomst for dig som statsansat sygeplejerske

Læs om, hvordan dine forventninger og ønsker bliver til en ny overenskomst, når DSR skal forhandle med arbejdsgiverne i staten i 2024.

Det sker der nu

 • 1. november var der repræsentantskabsmøde i det statslige forhandlingsfællesskab CO10, hvor vi udtog kravene for vores statsligt ansatte medlemmer.
 • Kravene bliver nu sendt til videre koordinering i CFU, som er et større statsligt forhandlingsfællesskab, hvor DSR også indgår.
 • 15. december ved vi, hvordan de endelige krav kommer til at se ud. Det får du naturligvis besked om som statsansat medlem af DSR hurtigst muligt, når vi har de endelige krav.

Læs mere om CFU og CO10 her.

Løn er hovedprioritet

Løn er vores fælles hovedprioritet, men vi har også fokus på, at der denne gang meget gerne skal afsættes en del af rammen til organisationspuljer, så vi kan imødekomme nogle af de vigtigste arbejdspladsnære forbedringsønsker.

OK24 startede hos dig som medlem

I april-maj 2023 holdt vi medlemsmøder om OK24 for alle statsligt ansatte sygeplejersker og indsamlede medlemmernes forventninger i et online spørgeskema.

Tak for alle bidrag!

De forventninger og ønsker, du og andre medlemmer meldte ind til os, har vi haft med i vores forberedelser til forhandlingerne sammen med den dialog, vi havde på vores medlemsmøder om OK24.

Den efterfølgende prioritering startede i DSR's hovedbestyrelse i juni, hvor DSR’s krav blev godkendt, og processen fortsætter herefter i de statslige forhandlingsfællesskaber CO10 og CFU for til sidst at blive til vores fælles krav til arbejdsgiverne, når vi mødes til forhandlinger i starten af 2024.

Læs om, hvad DSR lægger vægt på i forhandlingerne

Dansk Sygeplejeråd har udpeget tre overordnede temaer, som vi vil fokusere på ved OK24 på Statens område:

 • Løn og økonomisk ramme
 • Faglighed og kompetenceudvikling
 • Et fleksibelt og holdbart arbejdsliv

Temaerne er beskrevetdebatoplægget om OK24 Staten

Hvad er CO10 og CFU?

Dansk Sygeplejeråd er medlem af paraplyorganisationerne CO10 og CFU, der tager sig af forhandlingerne på statens område.

CFU og CO10 forhandler om henholdsvis de generelle og specielle vilkår. Læs mere her:

CO10: Centralorganisationen af 2010

CO10 er en forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer - bl.a. Dansk Sygeplejeråd, Kost- og Ernæringsforbundet og Danske Bioanalytikere - med i alt ca. 40.000 medlemmer inden for statens område.

DSR's forkvinde, Dorthe Boe Danbjørg sidder i CO10’s bestyrelse.

CFU: Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte og forhandler de generelle aftaler på statens område med arbejdsgiverne.

Dansk Sygeplejeråd indgår i CFU via CO10, som indgår i SKAF - Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab.

Parterne i CFU er:

 • SKAF (herunder Dansk Sygeplejeråd via CO10)
 • Akademikerne
 • OAO - Offentligt Ansattes Organisationer.

Generelle og specielle aftaler

Når de generelle aftaler er forhandlet på plads i CFU, forhandles de enkelte organisationsaftaler, herunder:

 • Aftale for ledere og lærere på SOSU-skoler
 • Aftale om sygeplejersker i staten
 • Aftale om undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Disse forhandlinger foregår mellem CO10 og arbejdsgiverne i staten.