Aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten