Kommunale aftaler

Overenskomster og aftaler gældende for sygeplejersker ansat på kommunale arbejdspladser

Her kan du finde de overenskomster og aftaler, som DSR/Sundhedskartellet har indgået med Kommunernes Landsforening (KL). De dækker først og fremmest arbejdet i kommunerne. Vi har inddelt overenskomsten og aftalerne i forskellige emner, så du nemmere kan finde lige netop dét, du vil vide mere om. 

 

Aftaler og regler indenfor forskellige emner

> Arbejdstid 

> Tidsbegrænset ansættelse

> Ferie 

> Barsel 

> Andre former for orlov 

> Seniorordning  

> Kompetenceudvikling 

> Medindflydelse, trivsel og sundhed 

 

Supplerende regler for specifikke faggrupper

> Er du leder

> Er du kandidat eller master

> Er du ansat i en atypisk stilling

> Er du tjenestemand

 

Overenskomster og aftaler

> Sundhedskartellets overenskomster på det kommunale område

> Sundhedskartellets arbejdstidsaftale

> Sundhedskartellets aftale om lokal løndannelse

> Generelle aftaler på det kommunale område, fx barselsaftalen m.fl. 

 

Øvrige aftaler

> Aftale om undervisnings- og konsulenthonorar