Kommunale aftaler: Atypiske stillinger

Hér kan du læse om dine vilkår, hvis du er ansat i en atypisk stilling

Hvad er en atypisk stilling ?

Kendetegnende for atypiske stillinger er, at de adskiller sig væsentligt fra almindelige basisstillinger og samtidig ikke er lederstillinger. Der er tale om stillinger med et særligt indhold, og der kan være tale om stillinger, der dækker bredt eller har særligt tværgående ansvarsområder.

Atypiske stillinger vil ofte referere til et højere ledelsesniveau og/eller have en særlig organisatorisk indplacering.

Det skal bemærkes, at en stilling kun kan indplaceres efter reglerne for atypiske stillinger, hvis parterne er enige om det - dvs. det kræver en aftale mellem den ansatte og arbejdsgiver.

Reglerne om atypiske stillinger finder du  i Bilag B i overenskomsten for syge- og sundhedsplejerske

Du kan indhente yderligere vejledning og råd i kredsen - Find din kreds hér.

Lønnen

Det er aftalt at lønniveauet som minimum skal være på kr. 359.131 (1.1.2006 niveau) eksl. pension.