Kommuner og regioner: Tjenestemandspension under din ansættelse

Hér kan du læse om gældende regler for tjenestemænd ved pensionering.

Hvilke rettigheder har du?

​Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev det aftalt, at der ikke længere nyansættes sygeplejersker i tjenestemandstillinger. Samtidig blev der aftalt en særlig overgangsordning for de tjenestemandsansatte medlemmer, da alle sygeplejersker skulle overgå til Sundhedskartellets lønmodeller pr. 1. januar 2006.

Ved overgangen var din arbejdsgiver forpligtet til at registrere i din personalesag, hvilket løntrin du var aflønnet efter i tjenestemandslønsystemet.

Hvis du havde ret i henhold til dit ansættelsesbrev eller overenskomst til automatisk oprykning til et højere løntrin end det, du fik løn efter pr. 31. december 2005, har du bevaret denne ret også i forhold til din tjenestemandspension. Hvis du forud for overgangen til Sundhedskartellets lønmodel efter overenskomst, aftale eller i henhold til dit ansættelsesbrev havde ret til at blive pensioneret efter et højere løntrin end det, du fik løn efter pr. 31. december 2005, har du også bevaret denne ret.

Din arbejdsgiver var også forpligtet til at registrere disse forhold i din personalesag.

 

Hvad sker der, når du går på pension?

Når du går på pension, vil din tjenestemandspension blive beregnet fra det løntrin, der ligger lige over det løntrin, som din arbejdsgiver har registreret.

Du kan få forhandlet nye tillæg under din ansættelse. De kan gøres pensionsgivende på to måder:

  1. Ved indregning i din tjenestemandspension på pensioneringstidspunktet – dvs. at når du går på pension, indregnes tillægget i dét løntrin, som din pension i forvejen beregnes ud fra, og så pensioneres du fra nærmest liggende løntrin på dén løntrinsskala, som gælder på KTO-området, inklusive tillæg
  2. Supplerende pension – dvs. du får indbetalt dit pensionsbidrag til PKA+.

Det skal noteres i din personalesag og hos lønkontoret, hvilken pensionsmetode der er aftalt.