OK15 1. april 2016

Med virkning fra 1. april 2016 træder de nye overenskomstfordele i kraft, som er forhandlet under OK15. Få et overblik her.

Om OK15

Et flertal af DSR’s medlemmer har stemt ja til resultaterne af overenskomstforhandlingerne OK15.

Dermed træder nye overenskomster og generelle aftaler i kraft for en treårig periode frem til 2018. Ændringer i overenskomsterne og de generelle aftaler træder i kraft på forskellige datoer frem til OK18. 

Dét træder i kraft 1. april 2016

Specialuddannede sygeplejersker får forhøjet deres erfaringstillæg, og i kommunerne træder en ny arbejdstidsaftale i kraft, som giver forhøjede ulempetillæg. Derudover får alle sygeplejersker ansat i staten en lønstigning på 0,8 procent.

Det er nogle af de ting, der træder i kraft den 1. april 2016 sammen med en række andre forbedringer i overenskomsten, der er aftalt ved OK15.

Læs nyheden: Flere penge på kontoen fra 1. april