Dansk Sygeplejeråd går ind i de afsluttende forhandlinger om fornyelse

Dansk Sygeplejeråd har de seneste tre uger mødtes med Dansk Erhverv og Dansk Industri, som repræsenterer de private arbejdspladser, der alle skal have fornyet deres overenskomster.

Dansk Sygeplejeråd har de seneste tre uger mødtes med Dansk Erhverv og Dansk Industri, som repræsenterer de private arbejdspladser, der alle skal have fornyet deres overenskomster. På møderne har parterne udvekslet deres krav til de kommende forhandlinger.

De kommende forhandlinger vil ske inden for dén økonomiske ramme, som er aftalt mellem de store faglige organisationer og Dansk Industri. Dansk Sygeplejeråds afsluttende forhandlinger vil derfor ske i forhold til det netop indgåede forlig på transportområdet. Grete Christensen har om forliget på transportområdet sagt, ” Det er helt overordnet set en aftale, der viser, at arbejdsgiverne omsider har lagt krisetænkningen på hylden og givet plads til reelle forbedringer. Aftalen rummer rigtig mange gode elementer, og det tegner godt for de kommende forhandlinger på det private sundhedsområde”. Læs hele nyheden hér.

Det er forventningen, at forhandlingerne med fornyelsen af de 34 overenskomster vil løbe over de næste uger, og i takt med, at der bliver indgået aftaler om reguleringer af overenskomsterne, vil der blive lagt nyheder ud på DSR’s hjemmeside