Hvad er realløn?

Realløn handler om, hvad din løn er værd i forhold til, hvad du kan få for dine penge. Ved overenskomsterne arbejder Dansk Sygeplejeråd for, at lønstigninger minimum skal sikre reallønnen, men helst skal sygeplejersker opleve, at deres løn bliver mere værd.

Reallønnen er sikret ved OK21-forhandlingerne

Realløn handler om, hvad din løn er værd i forhold til, hvad du kan få for dine penge. Priserne for mælk, tøj og transport stiger hele tiden en lille smule , og hvis ikke lønnen følger med, bliver pengene mindre værd, og det fører til lavere købekraft. Derfor er det vigtigt at sikre reallønnen ved overenskomsterne. Dansk Sygeplejeråd arbejder for, at sygeplejerskers realløn udvikler sig positivt. 

  • Reallønssikring: For at sikre din realløn skal lønnen stige lige så meget som prisudviklingen. I det tilfælde kan du købe de samme varer, som du plejer. 
  • Reallønsudvikling: Hvis lønnen stiger mere end priserne, er der tale om en reallønsudvikling. I det tilfælde kan du købe flere eller dyrere varer, end du plejer.

Størstedelen af lønudviklingen kommer fra de generelle lønforbedringer og en mindre del fra konkrete ændringer, f.eks. et højere erfaringstillæg.

 

OK21 udvikler din realløn

Prisudviklingen i OK21-perioden vil i følge de økomoniske vismænd blive på 3,95 procent. I aftalerne fra OK21 er der aftalt generelle lønforbedringer på 5,02 procent i regioner og kommuner. Hvis det går, som de økonomiske vismænd forudså i foråret 2021, vil lønnen stige mere end priserne. 

Lønnen til sygeplejersker bliver også løftet via penge, der er afsat i overenskomsten til organisationsmidler og særlige puljer.

Lavt- og ligelønspuljen har betydning for sygeplejersker ved OK-forhandlingerne

Organisationsmidlerne har betydning for sygeplejersker ved OK-forhandlingerne

 

Reguleringsordningen gør det svært at forudsige reallønsudviklingen

Reguleringsordningen skal sikre, at lønningerne på det offentlige - og det private arbejdsmarked følges ad. Lønnen bliver reguleret hvert år med 80 procent af forskellen mellem lønnen i det private - og i det offentlige arbejdsmarked.  Det betyder, at de aftalte lønforbedringer i overenskomsten kan blive mindre end aftalt, men de kan også blive større. Med andre ord er reguleringsordningen nogle gange imod os og andre gange med os. 

Lønnen for offentligt ansatte er oftest blevet reguleret op , fordi det private arbejdsmarked har været lønførende. Men bl.a. covidpandemien har betydet, at de offenligt ansatte har haft bedre lønudvikling, og i den situation bliver lønnen for offentligt ansatte reguleret ned. 

 

Læs mere om regulringsordningen